lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anmälan och antagning

Det finns en del som du behöver tänka på när du ska söka till högskolor och universitet. Här hittar du information om antagningspoäng, behörighetskrav, hur du anmäler dig med mera.

Anmäl dig på antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Vill du bli musiklärare?

Viktiga datum

Sista anmälningsdag inför hösttterminen är den 15 april och inför vårterminen den 15 oktober.

Läs mer om viktiga datum på antagning.se

Har du fler frågor?

Om du har frågor om anmälan och antagning kan du vända dig Universitets- och högskolerådets Antagningsservice eller Lunds universitets antagningsavdelning.

Antagningsavdelningen

E-post: lantstu.luse
Telefon: 046-222 93 00
Telefontid: mån, tis, och tors kl. 10-12

Antagningsservice

Telefon 0771-550 720 (mån-fre kl. 9-16)
Vanliga frågor och e-postformulär

Studievägledare för ämneslärarutbildningen

Lotta Olsson

Tel: +46 46 222 69 49 eller

+46 42 35 65 39  

studievagledninguvet.luse