ULF-avtal

Utveckling. Lärande. Forskning

Ulf-avtal är en nationell försöksverksamhet för praktiknära skolforskning. Under fem år (2017-2021) ska hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola utvecklas och prövas. Syftet är att hitta samarbetsformer för forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten bedrivs på uppdrag av regeringen och är tänkt att stärka skolans vetenskapliga grund.

Forskningsmedel utlyses

Nu kan lärosäte och skolhuvudman gemensamt söka forskningsmedel för praktiknära skolforskning.

Vanliga frågor om ULF-avtal

ULF är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som pågår 2017-2021. Läs mer här.

Sök fröpengar för praktiknära skolforskning

Nu har det utlysts medel för att utveckla praktiknära forskningsprojekt.

Om ULF-avtal i media

Här hittar du artiklar om ULF-atal.