Svenska

Lär dig undervisa

För att skapa bra förutsättningar för ett arbete som lärare i svenska ingår didaktiska moment även inom ämnesstudierna. Du lär dig att undervisa i skolämnet svenska, att identifiera elevers behov och bedöma prestationer inom skolämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet svenska på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningsformer skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men vanliga är föreläsningar, övningar och seminarier. Examinationsformerna skiftar också, men vanliga är salstentor, skriftliga hemuppgifter, redovisningar på seminarier och uppsatser.

Ingångsämne och huvudämne

För att bli lärare i svenska måste du läsa minst 120 hp i ämnet för undervisning på gymnasiet. Det innebär att det automatiskt blir ditt huvudämne. Undantaget är om du väljer att kombinera det med samhällskunskap eller musik, som också kräver minst 120 hp i respektive ämne. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i svenska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Svenska 1, 30 hp 
  • Svenska 2, 15 hp
  • Svenska 3, 15 hp
  • Svenska 4, 30 hp
  • Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-13