lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i ett stort antal länder i världen. I ämnesstudier i italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket, utan du får också spännande inblickar i det italienska samhället, dess kultur och litteratur och mycket mer.

Lär dig lära ut italienska

Inom ämnesstudierna i italienska ingår också pedagogiska och didaktiska moment för att ge en förberedelse inför yrkeslivet. Du får till exempel lära dig grundläggande metoder och begrepp för att lära ut italienska. Du får också reflektera över didaktiska moment i undervisningen.

Du kan läsa mer om udnervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men utgår från föreläsningar, gruppövningar och ämnesdidaktiska seminarier. Undervisningsspråket är svenska och italienska. Examinationer sker genom muntliga och skriftliga tentamen samt genom inlämningsuppgifter.

Hur många poäng du läser i ämnet italienska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra italienska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet.

Ingångsämne och huvudämne

När du börjar studera till lärare utgår du från ett ingångsämne. Vilket ingångsämne du har påverkar vilka andra ämnen du kan studera. Eftersom italienska inte är ett ingångsämne, måste du kombinera det med ett av ingångämnena engelska eller svenska.

Tänk på att om du vill göra italienska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska eftersom svenska automatiskt blir huvudämne i alla kombinationer.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Italienska steg 3 eller Engelska 6(områdesbehörighet 6c/A6c)