Italienska

Lär dig lära ut italienska

Inom ämnesstudierna i italienska ingår också pedagogiska och didaktiska moment för att ge en förberedelse inför yrkeslivet. Du får till exempel lära dig grundläggande metoder och begrepp för att lära ut italienska. Du får också reflektera över didaktiska moment i undervisningen.

Du kan läsa mer om udnervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men utgår från föreläsningar, gruppövningar och ämnesdidaktiska seminarier. Undervisningsspråket är svenska och italienska. Examinationer sker genom muntliga och skriftliga tentamen samt genom inlämningsuppgifter. 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet italienska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra italienska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra italienska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Italienska steg 2 eller Engelska 6(områdesbehörighet 6c/A6c). 

Kurser i italienska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Italienska 1, 30 hp 
  • Italienska 2, 30 hp 
  • Italienska 3: Kandidatkurs, 30 hp
  • Italienska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-13