Antagen innan år 2016

Mellan höstterminen 2011 och vårterminen 2016 bedrevs ämneslärarutbildningen gemensamt av Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Fortfarande samarbetar lärosätena rörande de studenter som antagits till den gemensamma ämneslärarutbildningen. I vänster spalt hittar du som är antagen innan höstterminen 2016 information som berör dig.