lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fysik

i ämnesstudier i fysik studerar du materia, energi och krafter. Du får lära dig om fysikaliska och matematiska modeller och att använda ett vetenskapligt och analytiskt tänkande. Inom ämnets olika kurser får du bland annat lära dig om kvantfysik, mekanik och elektromagnetism. Du får också lära dig att vetenskapligt planera och genomföra experiment.

Lär dig att undervisa

För att skapa bra förutsättningar för ett framtida arbete som fysikklärare ingår didaktiska moment även inom ämnesstudierna. Du får lära dig att planera, genomföra och undervisa i ämnet fysik.

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, gruppövningar och projektarbeten. Examinationsformerna kan skifta, men vanliga är salstentamen, seminarier och inlämningsuppgifter. Hur många poäng du läser i ämnet fysik beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra fysik till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet fysik på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik D, Fysik B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, matematik 4, Fysik 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C)