Fysik

Lär dig att undervisa

För att skapa bra förutsättningar för ett framtida arbete som fysikklärare ingår didaktiska moment även inom ämnesstudierna. Du får lära dig att planera, genomföra och undervisa i ämnet fysik.

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, gruppövningar och projektarbeten. Examinationsformerna kan skifta, men vanliga är salstentamen, seminarier och inlämningsuppgifter. Hur många poäng du läser i ämnet fysik beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra fysik till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet fysik på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik D

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-02-03