Nyanlända i skolan

Schools towards Ordinary Life

Nyanlända unga i Sverige får mycket snabbare tillång till skola och utbildning än nyanlända i England. I Sverige får de dessutom stanna en längre tid i skolan. Det visar de första resultaten från ett samarbetsprojekt mellan utbildningsforskare från Lund och universitet i Nottingham.

Enligt en stort uppslagen artikel i tidningen the Guardian framhålls den svenska situationen som på alla sätt bättre än den engelska. Stämmer det, Sinikka Neuhaus och Katarina Blennow, svenska deltagare i projektet?
- Ja, om man bara tittar på tillgången till skolgång och hur länge man får möjlighet att stanna i skolan, så är det svenska mottagandet bättre. I England är svårigheten att få en placering på en konkret skola ett hinder på vägen mot ett vanligt liv. I Sverige uppstår istället problem inom skolsystemet. De målrelaterade betygen och segregering inom skolor ser ut att försvåra situationen för de nyanlända. 
Forskningsprojektet, som heter Schools towards Ordinary Life, syftar till att förstå hur skolan i Sverige respektive Storbritannien bidrar till nyanlända elevers övergångar och rörelser på vägen mot ett vanligt liv. Det tvärnationella perspektive möjliggör en skärpt blick på det egna landets situation. Så här långt har forskarna genomfört ett pilotprojekt - där de två ländernas policy gällande nyanlända elever jämförts och där rektorer från två svenska och två engelska skolor träffats för att diskutera sitt arbete med nyanlända elever utifrån Ravi Kohlis modell "The Move Towards Ordinary Life" (kort presentation av Ravi Kohlis perspektiv hittar du på sid 11-12 här). 
- Utbytet mellan rektorer och lärare på skolor i England och i Sverige kommer att vara centralt i projektet, berättar Katarina Blennow. En annan viktig del är den etnografiska studie av mottagandet och undervisningen av nyanlända elever som vi kommer att göra i de deltagande skolorna.  Analysen ska resultera i förslag som medför att unga människor som genom migration och flykt tvingats ge upp ett vanligt liv, kan återuppta detta. 
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2018-02-18