UFO-seminariet

UFO-seminariet utgör en vetenskaplig mötesplats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet. För närvarande består det nätverk av forskare som kallas till seminarierna av 80 personer. Sedan starten i januari 2012 har i genomsnitt fem seminarier per termin genomförts och oftast innehåller seminarierna två presentationer. Ämnena varierar starkt inom en bred utbildningsvetenskaplig ram och presentationerna rör såväl avhandlingskapitel som forskningsprojekt, projektansökningar och vetenskapliga artikelmanus. Då och då bjuds externa gäster in. Bland gästerna kan nämnas: Berit Askling, Göteborgs universitet; Liora Bresler, University of Illinois; Paul Kelly, University of Oxford; Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet; Roger Niklewski, Skolinspektionen. Institutionen för utbildningsvetenskap gav 2014 ut antologin "Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang". Antologin innehåller 26 kapitel och tio av dem ventilerades inom UFO-seminariet innan publicering.

UFO-seminariet hösten 2021

Välkommen till institutionens utbildningsvetenskapliga seminarium. Schemat för höstens seminarier hittar du här

UFO-seminariet hösten 2020

Under hösten 2020 är UFO-seminarierna digitala, pga Covid 19. 

LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/68435552753

23 september kl 11-12

Tema: Forskningssamverkan efter RQ20.
Inledare och diskutanter: Åsa Lindberg-Sand, docent utbildningsvetenskap, LU,  Anders Persson, professor utbildningsvetenskap, LU och Eva Saether, professor i musikpedagogik

8 oktober kl 10-12

Programmet är ännu inte fastställt

30 november kl 10-12

Tema: Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar
Presentatör: Henrik Lindqvist, postdok, Linköpings universitet

25 januari kl 10-12

Vårens första UFO-seminarium. Programmet ännu ej fastställt. 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-09-13