UFO-seminariet

UFO-seminariet utgör en vetenskaplig mötesplats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet. För närvarande består det nätverk av forskare som kallas till seminarierna av 80 personer.
 

Sedan starten i januari 2012 har i genomsnitt fem seminarier per termin genomförts och oftast innehåller seminarierna två presentationer. Ämnena varierar starkt inom en bred utbildningsvetenskaplig ram och presentationerna rör såväl avhandlingskapitel som forskningsprojekt, projektansökningar och vetenskapliga artikelmanus. Då och då bjuds externa gäster in.
 

Bland gästerna kan nämnas: Berit Askling, Göteborgs universitet; Liora Bresler, University of Illinois; Paul Kelly, University of Oxford; Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet; Roger Niklewski, Skolinspektionen. Institutionen för utbildningsvetenskap gav 2014 ut antologin "Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang". Antologin innehåller 26 kapitel och tio av dem ventilerades inom UFO-seminariet innan publicering.

UFO-seminariet våren 2022

Välkommen till institutionens utbildningsvetenskapliga seminarium. Schemat för vårens seminarier hittar du här. ​​​​​​​ 

UFO-seminariet våren 2022

Under våren 2022 är vissa av UFO-seminarierna digitala och andra på plats. 

18 januari kl 13.15-14.15 
Fatemeh Yazdani, Uvet, LU.
Public-private partnerships and religious neo-conservatism in post- revolutionary Iran: A Neo-Foucauldian approach to education reform?
Plats, zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61640063744 

16 februari kl 13-15 
Hillevi Lenz-Taguchi, Professor i pedagogik, Stockholms universitet.
Från kritik till multidisciplinaritet - hur då och varför? Ömsesidig maktproduktion i samarbeten mellan psykologer, kognitionsvetare vis-a-vis pedagoger och didaktiker.
Plats, zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61640063744  

16 mars kl 13-14:05
Olivia Cejvan, CTR, LU.
Teaching and learning ritual magic in contemporary initiatory
Plats: MNO: M313 

27 april kl 13-15 

  1. Marita Ljunqvist & Anders Sonesson, AHU, LU.
    Neoliberala diskurser i en svensk välfärdskontext: kritiska perspektiv på digitalisering av högre utbildning.

  2. Katarina Blennow & Ingrid Bosseldal, Uvet, LU, Martin Malmström, MaU. Parallel Lines: The enactment of the vision of a new school in a marketized educational landscape.
    Plats: MNO: M313 


25 maj kl 13-15 
Robert Gieske, Freie Universität, Berlin.
Can Separating Content from Language in Chemistry Teaching Foster Learners’ Subject-Matter Knowledge & Communicative Competences?
Plats: MNO: M313  

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-02-18