Doktorandseminarium

Doktorandseminariet i utbildningsvetenskap är till för doktorander som forskar inom fältet utbildningsvetenskap och som är verksamma vid eller associerade med Lunds universitet. Seminariet möts under terminstid och seminarieschemat görs tillsammans med doktoranderna. På seminariet diskuteras texter som kan vara avhandlingsutkast, texter till konferenser, kapitelutkast eller ansökningar osv.   Det utbildningsvetenskapliga doktorandseminariet finns vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Om seminarierna:

  • Tar vi upp en kortare text eller presentation finns det plats för två presentationer per träff.
  • Tar vi upp ett ämne som rör samtliga i doktorandgruppen för diskussion, exempelvis etik eller publiceringsfrågor, alternativt hela avhandlingskapitel så finns troligtvis endast utrymme för en presentation.

Anmälan görs till Mona Holmqvist. Kontakt: Mona Holmqvist
 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-12-15