lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionskunskap

I ämnesstudierna i religionskunskap studerar du religion och etik med utgångspunkt i aktuella frågor och livsvillkor som påverkar människor i ett globalt, mångfaldigt och hållbart samhälle. Ämnesstudierna i religionskunskap är ett samarbete med Malmö Högskola och du läser läser även ämnet på Malmö Högskola tillsammans med lärarstudenterna från Malmö.

Lär dig att undervisa

För att skapa bra förutsättningar för ett arbete som religionskunskapslärare ingår didaktiska moment även inom ämnesstudierna. Du får lära dig att planera och genomföra undervisning i ämnet religionskunskap. Du får också goda möjligheter att reflektera över skolämnet samhällskunskap och din blivande yrkesroll.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet religionskunskap på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men består till stor del av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktiska tillämpningsövningar. Examinationen kan både vara skriftlig och muntlig. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)