Student med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning som dyslexi eller adhd ska inte vara något hinder för studier vid universitet eller högskola. Du som är funktionshindrad har samma rätt som andra studenter att få en bra studiemiljö och undervisning av hög kvalitet.  Samordnare för pedagogiskt stöd hjälper dig med dina frågor kring vilken hjälp som finns att få. Du kan ansöka om pedagogiskt stöd här

Boka gärna ett möte med Johanna Estola via telefonnummer 046-222 86 81 eller e-post: johanna.estolastu.luse

Pedagogiskt stöd

Här kan du läsa mer om hur du går till väga för att söka pedagogiskt stöd och om vilken hjälp som finns att få.

Studieverkstaden

Vill du förbättra din studieteknik eller ditt akademiska skrivande?
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11