Ny som student

Välkommen till ämneslärarutbildningen!

Under fem år kommer du att utbildas till ämneslärare med inriktning mot gymnasiet. Under denna tid kommer du både att läsa utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och få möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen. Du kommer dessutom att göra så kallad Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. UVK ska ge dig en professionell och vetenskapligt förankrad kunskapsbas. Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i de skolämnen som du ska bli lärare i. VFU ger dig möjlighet att praktiskt utvecklas till lärare, genom att du under vägledning av din handledare får pröva på läraryrkets olika delar. 

Gilla oss på Facebook!

Studenter utanför Eden i Lund.

Antagen till lärarutbildningen i höst?

Välkommen på våra introduktionsdagar i Lund! 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-02-20