Institutionsstyrelse

Institutionen för utbildningsvetenskaps styrelse, 2023 - 2025

Ledamöterna består av ordförande, lärare, teknisk administrativ personal (T/A personal), studeranderepresentanter och doktorandrepresentanter. Mandatperioden omfattar tre år förutom för studeranderepresentanterna där mandatperioden omfattar ett år.

Ledamöter:                  

Urban Eriksson, Lärare, prefekt, ordförande i styrelsen
Anders Sonesson, Chef AHU, biträdande prefekt
Sinikka Neuhaus, Utbildningschef ämneslärarutbildningen, biträdande prefekt
Katarina Blennow, Lärare, ordinarie
Ingrid Bosseldal, Lärare, ordinarie
Katarina Mårtensson, Lärare, ordinarie
Johanna Bergqvist Rydén, Lärare, suppleant
Helén Persson, Lärare, suppleant
Ylva Hamnell Pamment, Forskarstuderande
Jonatan Nästesjö, Forskarstuderande
Karin Hjalmarsson, TA-representant, ordinarie
Helena Hörvin Billsten, TA-representant, ordinaire
Lotta Olsson, TA-representant, suppleant, tjänstledig
Hanna Johansson, Studeranderepresentant
Evelina Lindroos, Studeranderepresentant

Lina Andersson, Sekreterare 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-05-15