Institutionsstyrelse

Institutionen för utbildningsvetenskaps styrelse 2021

Ledamöterna består av ordförande, lärare, teknisk administrativ personal (T/A personal), studeranderepresentanter och doktorandrepresentanter. Mandatperioden omfattar tre år förutom för studeranderepresentanterna där mandatperioden omfattar ett år.

Ledamöter:                  

Anders Persson, Lärare, prefekt, ordförande i styrelsen

Anders Sonesson, Lärare, chef AHU, biträdande prefekt

Sinikka Neuhaus, Lärare, utbildningschef ämneslärarutbildningen, biträdande prefekt

Marita Ljungqvist, Lärare

Roger Johansson, Lärare

Katarina Mårtensson, Lärare

Jonatan Nästesjö, Forskarstuderande

Karin Hjalmarsson, Övrig personal

Maria Hedberg, Övriga personal

Samuel Hallberg, Studeranderepresentant

Evelina Lindroos, Studeranderepresentant


Lina Andersson, Sekreterare 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-11-24