Forskarskola för licentiander

Forskarskolan riktar sig till lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik. Forskarskolan som även kallas för ”Communicate science in school” (CSiS), genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och  50 procent forskning som avslutas med en licentiatexamen.  1 januari 2015 startade åtta licentiander i forskarskolan och i augusti 2015 utökades den med 2 nya platser i en andra ansökningsomgång. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen. De deltagande kommunerna är Ängelholm, Helsingborg, Hörby, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Karlshamn, Vellinge och Svedala. Licentianderna är förskollärare samt lärare inom grund- eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse. I dag tar en stor nationell satsning genom MAX IV och ESS sin start i vår region vilket kommer att öka intresset för naturvetenskap och teknik framöver. Vi har också spännande informella lärmiljöer som Vattenhallen i Lund, Naturskolan och Malmö museer. Allt detta tillsammans med starka forskningsmiljöer i regionen gör att det finns utomordentligt goda möjligheter för att bygga en forskarskola i regionen – också mot framtiden. Ambitionen är att skapa en väl sammanhållen forskarskola där vi också fortlöpande samlar berörda förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att redan vid starten diskutera hur de berörde lärarnas kunskaper ska komma skolutvecklingen till del efter avlagd examen.Detta görs i samarbete med Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad. Forskarskolans start: Forskarskolan startade den 1 januari 2015.
Kontakt:Forskningskoordinator:
Eva Davidsson, universitetslektor naturvetenskapernas didaktik, Malmö Högskola.
eva.davidssonuvet.luse
Föreståndare:
Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
roger.johanssonuvet.luse

Studieplan

Här kan du ladda ner forskarskolans studieplan.

Forskarskolan

Här får du en genomgång om forskarskolan och dess bakgrund.

FoU Skola

Läs mer om FoU Skola som är en regional plattform inom Kommunförbundet Skåne för samverkan kring forskning och utveckling på skolområdet.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-09-19