Svenska som andraspråk

Lär dig att lära ut

För att ge dig en bra grund inför yrkeslivet är didaktiska moment integrerade under utbildningens alla delar. Du får till exempel reflektera över undervisning i en flerspråkig och mångkulturell miljö och lära dig om olika test och bedömningsinstrument som används inom Svenska som andraspråk.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet svenska som andraspråk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisning och examination skiljer sig från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, seminarier, övningar och gruppdiskussioner. Examen sker fortlöpande genom muntliga eller skriftliga tentamen.

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet svenska som andraspråk beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra svenska som andraspråk till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra svenska som andraspråk till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i svenska som andraspråk

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Svenska som andraspråk 1, 30 hp
  • Svenska som andraspråk 2, 15 hp 
  • Svenska som andraspråk 3, 15 hp
  • Svenska som andraspråk 4, 20 hp 
  • Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-13