Språkintresset öppnade dörren till läraryrket!

Elin Nylander har så länge hon kan minnas haft en tanke om att bli lärare. Men det var genom språkstudier i franska och en uppmuntrande studievägledare som dörren till den kompletterande pedagogiska utbildningen öppnades. När Elin slutade gymnasiet kändes det om ett stort kliv att börja studera på en lång ämneslärarutbildning. Hon valde därför att följa sitt språkintresse och började läsa franska. I mötet med en studievägledare väcktes tankar om en ämneslärarutbildning och Elin valde efter studier i engelska och franska att söka in till den kompletterande pedagogiska utbildningen, en tre terminer lång utbildning för att bli ämneslärare. Elin tror att hennes intresse för läraryrket väcktes under skolåren, främst gymnasiet där hon hade inspirerande lärare vars fotspår det lockade att gå i. - det är lätt att man inspireras och försöker vara som sina förebilder, men det är viktigt att man inte spelar utan är sig själv som lärare. Samtidigt ska man såklart vara professionell, men utifrån sin egen personlighet. Ämneskunskapen är en trygghet på praktiken
Vikten av att använda sin egen personlighet i lärarrollen, är något som Elin fått erfara under sin praktikperiod. Under den fem veckor långa praktikperioden fick hon planera och hålla i en lektion i ämnet franska. Under lektionen fick hon besök av en examinator som bedömde hennes lärarinsats. - Det kändes nervöst innan eftersom jag inte hade träffat examinatorn, men så fort jag träffade henne som kändes det bra. Elin byggde upp lektionen kring temat skola som ett sätt att få eleverna att reflektera över en vardaglig händelse. Hon valde att inkludera ett you tube klipp från en fransk skola som blivit väldigt delat. Detta för att hon gärna vill koppla undervisningen i ämnet till sådant som är aktuellt i det i länder där språket talas. Elin tycker det är viktigt att undervisningen blir autentisk.Under nästa praktikperiod hoppas Elin få se en annan verksamhet. Hon säger att hon tycker det är väldigt bra att man får göra praktik på olika skolor, så att man får en bred inblick i skolvärlden. Hon tycker också det kändes som en trygghet att hon redan hade läst klart sina ämnen när hon gick ut på praktik. Alla som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen måste nämligen vara klar med sin ämneskunskap innan man blir antagen. Intresset för läraryrket skapar gemenskap
Den klass Elin går i under sin tid på utbildningen är en väldigt blandad klass, säger hon. Studenterna har allt ifrån forskarbakgrund till att ha kommit direkt från gymnasiet och läst in ämneskunskapen. - Det är något av det bästa med utbildningen, att man får ta del av så många olika personers erfarenheter och bakgrunder. Man är olika, men har ändå ett gemensamt intresse i att alla vill bli lärare.
När Elin har tagit sin examen så vill hon arbeta på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildning. Hon vill gärna finnas i en verksamhet där det finns estetiska program som kan bidra med en kreativ miljö. Hon kan även tänka sig att fortsätta inom universitetet och söka sig till en forskarskola.

ELIN NYLANDER

Ålder: 22
Kommer ifrån: Borås
Bor: Lund
Läser:Kompletterande pedagogisk utbildning, tvåämneslärare mot gymnasiet i engelska och franska.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11