Matematik

Lär dig att undervisa

För att skapa bra förutsättningar för ett framtida arbete som matematiklärare ingår didaktiska moment även inom ämnesstudierna. Du får lära dig att planera, genomföra och undervisa i ämnet matematik.

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, gruppövningar och projektarbeten. Examinationsformerna kan skifta, men vanliga är salstentamen, seminarier och inlämningsuppgifter. 

Du kan läsa mer om undervisningsämnet matematik på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet matematik beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra matematik till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra matematik till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik D, Samhällskunskap A eller Engelska 6, matematik 4, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Kurser i matematik

 

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser om du är antagen HT 21 eller tidigare: 

  • Matematik med ämnesdidaktik 3
  • Matematik med ämnesdidaktik 4
  • Matematik: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11