Tyska

Studier i tyska innebär både att man lär sig behärska det tyska språket i tal och skrift och att man lär sig om hur språket fungerar och hur det skiljer sig från svenskan vad gäller t ex grammatik, ordförråd och uttal. Man lär sig också om de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur, samhällsliv och historia.Tyska har länge varit ett stort ämne i skolan och även om fler språk kommit in så är tyska fortfarande Europas största språk och de tyskspråkiga grannländerna Sveriges viktigaste handelspartner. Dessutom har intresset för Tyskland och då framför allt Berlin som stor kulturstad ökat i Sverige under de senaste åren. Det är viktigt att man är beredd att lära sig mycket om grammatik samt tycker om att diskutera skillnader mellan språk och hur man ska uttrycka sig på ett främmande språk. För att bli ämneslärare i tyska bör man vara intresserad av språk och tycka det är roligt med utmaningen att få fördjupade kunskaper i språket för att senare kunna lära ut det. I jämförelse med många andra främmande språk går det relativt snabbt att både lära sig förstå och kunna kommunicera på tyska. Man ska dock vara medveten om att grammatiken i början kan upplevas som svår och att utbildningen lägger stor vikt vid korrekthet i skrift.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men utgår ofta från textläsning och översättningar. Undervisningen sker också genom övningar, föreläsningar och seminarier. Examinationer genom muntliga och skriftliga tentamen samt genom inlämningsuppgifter och examinerande seminarier. 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet tyska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra tyska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra tyska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Tyska steg 3 eller Engelska 6(områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i tyska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Tyska 1, 30 hp 
  • Tyska 2, 30 hp 
  • Tyska 3, 30 hp 
  • Tyska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11