Exempel på studiegångar för ämneslärare inom matematik, teknik och naturvetenskap

Det finns olika sätt att få examen som ämneslärare vid Lunds Universitet. Här kan du se rekommenderad studiegång för dig som vill bli ämneslärare inom matematik samt kursutbud för dig som redan studerar på LTH och vill bli lärare.

Matematik

Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet? Fram till hösten 2024 kan du söka kurspaket i matematik med inriktning mot lärarexamen. 

De fyra kurspaketen innehåller matematik och matematikdidaktik. Kombinerat med tre terminer kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ger de dig matematiklärarexamen för gymnasiet. Här kan du se den rekommenderade studiegången för matematik: Rekommenderad studiegång, Matematik (PDF, 39 kB, ny flik)
 

Vart och ett av kurspaketen omfattar 30 högskolepoäng. De första två kurspaketen består väsentligen av kurser som samläses med studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik. Det tredje kurspaketet är skräddarsytt. Mer information om kurspaketen finns nedan:

  • Kurspaketet Matematik 1, PML01, utlyst på antagning.se inför höstterminen 2022
  • Kurspaketet Matematik 2, PML02, utlyst på antagning.se inför vårterminen 2023
  • Kurspaketet Matematik 3, PML03, utlyses på antagning.se inför höstterminen 2023. Kurspaketet består av följande tre kurser som ges på halvfart under hötterminen: MATL01 Självständigt arbete i matematikdidaktik, kunskapsöversikt, 15 hp, ges på svenska under hela terminen, MATL02 Geometri för lärare, 7.5 hp, ges på svenska under den första halvan av terminen, MATB25 Diskret matematik, 7.5 hp, ges på på engelska under den första halvan av terminen


Kursutbud för dig som studerar eller har studerat vid LTH

Den svenska skolan har ett stort behov av utbildade lärare med kompetens inom naturvetenskap och teknik. Lärare med ingenjörens perspektiv är ofta mycket uppskattade.

För dig som studerar vid LTH
Här kan du som studerar vid LTH och vill bli lärare läsa mer om hur du går tillväga:
Rekommenderad studiegång för dig som är LTH-student och vill bli lärare
(PDF, 266 K, ny flik)

För dig som avlagt civilingenjörsexamen från LTH
Här kan du som avlagt civilingenjörsexamen från LTH läsa mer om vilka kurser som ger behörighet för den kompletterande pedagogiska utbildningen för ämneslärarexamen inom teknik, naturvetenskapliga ämnen och matematik:
Rekommenderad studiegång för dig med civilingenjörsexamen, LTH
(PDF, 201 K, ny flik)


Lärarexamen via kandidatprogram

Om du vill bli ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena eller matematik kan du också söka till kandidatprogrammen i matematik, biologi, kemi eller fysik, och sedan lägga till KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Beroende på vilka valbara kurser du väljer inom programmen kan du då via KPU:n bli ämneslärare i matematik, fysik, biologi, kemi och/eller naturkunskap. Du kan läsa mer om behörighetskraven här.

Matematiklärare

Rekommenderad studiegång, Matematik

Klicka här för att läsa mer om den rekommenderade studiegången för matematik. 

Student. Leende kvinna framför dator.

Rekommenderad studiegång, LTH-student

Här hittar du den rekommenderade studiegången för dig som är LTH-student och vill bli lärare. 

LTH student. Man med hörlurar som sitter framför en dator.

Kursutbud efter civilingenjörsexamen, LTH

Här hittar du kursutbudet för dig som avlagt civilingenjörsexamen från LTH och vill bli lärare. 
 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11