VFU-handledare

Information för VFU-handledare

VFU-handledarens huvuduppgift är att introducera studenten i yrket, erbjuda stöd och följa upp deras framsteg mot att bli färdig lärare.
 

Som VFU-handledare har du en mycket betydelsefull roll när det gäller studentens utveckling. Genom att dela med dig av din yrkeserfarenhet bidrar du till att studenterna kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar under perioderna av verksamhetsförlagd utbildning. Som VFU-handledare har du även tillfälle att ha meningsfulla diskussioner om undervisning och reflektera över yrkesrollen tillsammans med studenten. Det ger dig möjligheten att växa som pedagog samtidigt som du stöder studentens utveckling. Du spelar också en viktig roll i att utvärdera studentens prestationer under VFU-perioden.

Nedan hittar du informationspresentationer som vi rekommenderar att du går igenom inför din handledarroll. Dessutom finns det länkar till kursplaner, bedömningsinformation och diskussionsmaterial för handledare.

Presentationer 

Första delen av vår handledarintroduktion ger dig en översikt över VFU för både ämneslärarutbildningens sammanhållna program och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Den ger dig också en kort överblick över ämneslärarutbildningens struktur, poängsättning för VFU-kurser och tidpunkter under året då VFU-perioderna äger rum.

Presentation del 1, VFU på Lunds universitet. Klicka för att ladda ner.
(Powerpoint, 5,1 MB, ny flik)
  

Den andra delen av vår handledarintroduktion ger dig praktiska råd som handledare. Den täcker ämnen som frånvaro, vikariearrangemang och de förväntningar som ställs på dig som handledare, samt vad som förväntas av studenten när de är ute på VFU.

Presentation del 2, Praktisk information för dig som är eller ska bli VFU-handledare. Klicka för att ladda ner. (Powerpoint, 10,6 MB, ny flik)

Den tredje delen av vår handledarintroduktion fokuserar på hur bedömningen av studenten genomförs och vilka kriterier som används. Den ger även information om det så kallade trepartssamtalet och hur du som handledare ska ge din input om studentens färdigheter, samt ger några handledartips.

Presentation del 3, Bedömning av VFU. Klicka för att ladda ner.
(Powerpoint, 7 MB, ny flik)

Dokument 

Ämneslärarprogrammet 

Rapport för VFU 3 (Worddokumnet, 30 kB, ny flik)  

Kompletterande pedagogisk utbildning 

Rapport för VFU 2 (Worddokument, 29 kB, ny flik)

Kursplaner 

VFU-guide. Omslag med två vandrare.

Här hittar du en guide med all information du behöver inför och under studentens VFU-perioder.

SKÄL

Den 4 oktober 2024 bjuder utbildningsvetenskapliga institutionen in till SKÄL - Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Här möts VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9, för att diskutera vårt gemensamma arbete kring verksamhetsförlagd utbildning. 

Kontakt för VFU-frågor

VFU-koordinator: 
Suzana Ristic  
suzana.ristic@uvet.lu.se
046-222 69 53
Svarar på frågor om VFU-placeringar, VFU-handledare, VFU-lärare och VFU utomlands.


Utbildningsledare: 
Helena Hörvin Billsten
helena.horvin_billsten@uvet.
lu.se 
046-2227718 
Svarar på frågor om kursmål och bedömning, samt problem under VFU:n. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11