Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som ämneslärare. Utbildningen är på fem år och ger dig  behörighet att arbeta som ämneslärare på gymnasiet och i grundskolans årskurs 7-9.
Under utbildningen varvas lärarspecifika kurser och utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) med ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). UVK ska ge dig en professionell och vetenskapligt förankrad kunskapsbas. Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i skolans ämnen.  Som lärare kommer du att verka i en mycket dynamisk miljö där du förväntas ha kunskaper om exempelvis sociala relationer, bedömning och ledarskap samt ha väl utvecklade ämneskunskaper. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)  sammanstrålar utbildningens alla delar.  Sedan 2016 är ämneslärarutbildningen lokaliserad till Lund. Det är bara de som antogs före 2016 som läser sina kurser på Campus Helsingborg. Vissa ämnesstudier (naturkunskap respektive idrott och hälsa) erbjuds i Malmö.  Vill du bli musiklärare? Lunds universitet erbjuder även musiklärarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö.

Följ oss på facebook

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Lotta Olsson, studievägledare

Bokad mottagning. 

E-post: studievagledning@uvet.lu.se

Telefonnummer 046-2226949, i rum M308D.