VFU-samordnare

Information för VFU-samordare

VFU-samordnarens viktigaste roll är att vara en länk mellan Lunds universitet, handledaren och studenten.

Som VFU-samordnare har du till uppgift att skapa goda förutsättningar för studenten att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen, vilken motsvarar totalt 20 veckors VFU per student under utbildningen.

 
VFU-möten 

VFU-organisationen anordnar möten med VFU-samordnare en gång per termin. Följande datum är inplanerade:

  • VT 2024: 22 januari, kl. 10:00 - 13:00, Grand Hotel, Lund. 
  • HT 2024 29 augusti 9:15-14:00, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

SKÄL: Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Den 4 oktober 2024 bjuder Utbildningsvetenskapliga institutionen in till konferensen SKÄL. En årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9. En mötesplats för inspiration och diskussion kring vårt gemensamma arbete. Konferensen kan även utgöra en del av VFU-handledarutbildningen.
Läs mer och anmäl dig på konferenses webbsida

Årshjul för placeringsarbete

Med hjälp av årshjulet har du som är VFU-samordnare och rektor möjlighet att få en överblick över årets placeringsarbete inom VFU. 
Klicka här för att se årshjulet för placeringsarbete. 

Blanketter

VFU-guide. Omslag med två vandrare.

Här hittar du en guide med all information du behöver inför och under studentens VFU-perioder. 

SKÄL

Den 4 oktober 2024 bjuder utbildningsvetenskapliga institutionen in till SKÄL - Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Här möts VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9, för att diskutera vårt gemensamma arbete kring verksamhetsförlagd utbildning. 

Kontakt för VFU-frågor

VFU-koordinator: 
Suzana Ristic  
suzana.ristic@uvet.lu.se
046-222 69 53
Svarar på frågor om VFU-placeringar, VFU-handledare, VFU-lärare och VFU utomlands.


Utbildningsledare: 
Helena Hörvin Billsten
helena.horvin_billsten@uvet.
lu.se 
046-2227718 
Svarar på frågor om kursmål och bedömning, samt problem under VFU:n. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-14