Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som ämneslärare. Utbildningen är på fem år och ger dig  behörighet att arbeta som ämneslärare på gymnasiet och i grundskolans årskurs 7-9.

Under utbildningen varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier med utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som lärare kommer du att verka i en mycket dynamisk miljö där du förväntas ha väl utvecklade ämneskunskaper i kombination med kunskaper om exempelvis sociala relationer, bedömning och ledarskap. Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i skolans ämnen. UVK ska ge dig en professionell och vetenskapligt förankrad kunskapsbas.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sammanstrålar utbildningens alla delar. Du läser till ämneslärare i Lund, men ett fåtal ämnesstudier (naturkunskap respektive idrott och hälsa) erbjuds i Malmö. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ges på annan ort. Riktmärket är att du inte ska få mer än 1,5 timmes restid till VFU-skolan, räknat från Lund alternativt din bostadsort. 

Vill du bli musiklärare? Lunds universitet erbjuder även musiklärarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö.

 

Följ oss på facebook

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Välkommen att kontakta våra studievägledare! 

E-post: studievagledning@uvet.lu.se

Telefonnummer 046-2226949

Rum M308D.

Bokad mottagning.  

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-22