Glada nyheter hösten 2020

Tre miljoner årligen till forskarskolan i utbildningsvetenskap!

Ett glatt besked! Forskarskolan föreslås få 2 miljoner kronor per år i fem år av LU, samt en medfinansiering av HT fakulteterna med minst en miljon per år. Detta utgör en bra grundplåt för vår fortsatta forskarutbildning.

Vi fick just innan semestern en förfrågan från HT fakulteterna om att ta fram ett underlag till rektor som underlag för beslut om en förlängning av forskarskolan i utbildningsvetenskap. I slutet av augusti överlämnade institutionen ett 16 sidigt underlag där man betonade vikten av en framtida kontinuitet i forskarutbildningen.

När lärarutbildningen flyttade till Lund skrevs det fram i resursfördelningen att även forskarskolan i utbildningsvetenskap skulle utredas. Det finns också en historik: I samband med att Lunds universitet 2011 tog beslut om att inrätta en institution för utbildningsvetenskap med en ny lärarutbildning togs också beslut att inrätta en forskarutbildning med uppgift att dels stödja lärarutbildningen för att forskningsankyta denna, dels samla och utgöra ett nätverk för utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Det fanns ett uppdämt behov av att samla en pågående (och omfattande) forskning.

Forskarutbildningen på institutionen har vuxit snabbt sedan dess. Det finns totalt 17 doktorander inom pågående och relaterade/tidigare forskarskolor i utbildningsvetenskap, samt 8 licentiander i en forskarskola för lärare.Inom forskarskolan har de forskarstuderande producerat 151 publiceringar varav 13 är doktors- och licentiandavhandlingar sedan starten av forskarutbildningen och fyra av institutionens doktorander har varit eller är på väg att vara verksamma i olika former vid lärosäten utanför Norden och de forskarstuderande har medverkat på konferenser vid 49 tillfällen. Det kan också konstarternas att institutionen har knutit en lång rad av kontakter bland annat med Skolverket, Kommunförbundet/FOUSkola Skåne, University of Nottingham och ULF-försöksverksamhet.

I den rapport Lars Haikola gjorde till Lunds universitet för ämneslärarutbildningen betonades vikten av en ämnesdidaktisk forskarutbildning knuten till denna: ”forskning som byggts upp i utbildningsvetenskap utgör ett styrkebälte i ämneslärarutbildningen och bidrar starkt till profilen på Lunds universitets ämneslärarutbildning. // inom UVK deltar doktorander regelmässigt i utbildningen.”

Vidare erbjöd sig också institutionen utifrån de positiva erfarenheterna från lic-forskarskolan att skapa en lic-forskarskola på halvtid för att fortbilda universitetsadjunkter i ämnesdidaktik. Det finns en stor grupp av undervisande och ambitiösa universitetsadjunkter fördelade på olika ämnesinstitutioner på Lunds universitet. För att stärka den didaktiska kvaliteten och kompetensen inom denna viktiga grupp av undervisande lärare vid LU skulle man utifrån erfarenheterna från lic-forskarskolan vid LU kunna starta en lic-forskarskola i utbildningsvetenskap med inriktningar mot de deltagande lärarnas ämnesmässiga tillhörighet.

Roger Johansson, professor och studierektor för forskarutbildningen

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-09-28