Forskningsmiljö

Sedan Institutionen för utbildningsvetenskap grundades i mars 2011 har en utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö byggts upp. Miljön består av institutionens professorer, doktorander och licentiander med olika inriktningar inom bland annat ämnesdidaktik, skol- och utbildningssociologi samt skol- och utbildningshistoria. Som helhet ska forskningen vid institutionen:
  • präglas av disciplinär bredd och vetenskapligt djup
  • ge bidrag till lärarprofessionens och lärarutbildningens vetenskapliga kunskapsutveckling
  • kännetecknas av relevans och ett vetenskapligt, kritiskt arbetssätt.
Institutionen för utbildningsvetenskap samordnar också utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Bland annat har ett nätverk bildats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet, vilket i består av cirka hundra forskare inom humaniora, musik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik. I och med att Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling blev en del av institutionen för utbildningsvetenskap 2016 berikades miljön ytterligare. Idag finns här forskare som disputerat i allt från pedagogik, psykologi och sociologi till kinesiska, historia och engineering education. 

Kontakt

Anders Persson, professor
Institutionen för utbildningsvetenskap

E-post
Anders.Persson@uvet.lu.se

Telefon 046-222 69 56

Mobil 070–302 01 36

Roger Johansson, professor
Institutionen för utbildningsvetenskap

E-post
Roger.Johansson@uvet.lu.se

Telefon 046-222 69 54

Nätverk för Citizenship in Education

Glädjande nyheter nådde oss i september 2020 när vi fick besked om att nätverket Citizenship Education in Europe tilldelats 295 716 Euro för att fortsätta sin verksamhet. Nätverket arrangerar årligen konferenser för lärare och forskare med intresse för frågor inom Citizenship och Education i bred mening och har i samband med konferenserna också arrangerat sommarskolor för doktorander. Nätverket är brett och levande med ett stort deltagande från lärosäten inte minst från syd- och Östeuropa, men också långväga från Hong Kong och USA. Tidigare var sätet för nätverket i London men i samband med Brexit gick det inte att få nya medel från EU för att fortsätta i tidigare form. Vi fick organisera om nätverket och göra en ny ansökan med Charles University i Prag som nod i stället. Nu fick vi utdelning med (nästan) maxbelopp. LU är med! Och vi har möjlighet att presentera vår forskning och bygga nya nätverk i en spännande miljö!

Roger Johansson, professor utbildningsvetenskap

Forskarmiljön vid Lunds universitet

Läs mer om Lunds universitets starka forskningsmiljöer!
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-09-28