lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsmiljö

Sedan Institutionen för utbildningsvetenskap grundades i mars 2011 har en utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö byggts upp. Miljön består av institutionens professorer, doktorander och licentiander med olika inriktningar inom bl. a. ämnesdidaktik, skol- och utbildningssociologi samt skol- och utbildningshistoria. Som helhet ska forskningen vid institutionen:

  • präglas av disciplinär bredd och vetenskapligt djup;
  • ge bidrag till lärarprofessionens och lärarutbildningens vetenskapliga kunskapsutveckling;
  • kännetecknas av relevans och ett vetenskapligt, kritiskt arbetssätt.

Institutionen för utbildningsvetenskap samordnar också utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Bland annat har ett nätverk bildats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet, vilket i består av ca. 100 forskare inom humaniora, musik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik.

I och med att Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling blev en del av institutionen för utbildningsvetenskap 2016 har miljön berikats ytterligare. Idag finns här forskare som disputerat i allt från pedagogik, psykologi och sociologi till kinesiska, historia och engineering education. 

Kontakt

Anders Persson
professor
Institutionen för utbildningsvetenskap

E-post
Anders.Persson@soc.lu.se

Telefon 042–35 65 43

Mobil 070–302 01 36

 

Roger Johansson
professor
Institutionen för utbildningsvetenskap

E-post
Roger.Johansson@uvet.lu.se

Telefon 042–35 65 44