Forskarutbildning

På institutionen för utbildningsvetenskap har du möjlighet att studera på forskarnivå.

Utbildningsvetenskap (Educational Sciences) är ett fler- och interdisciplinärt kunskapsområde. Det övergripande målet för utbildningen på forskarnivå i utbildningsvetenskap är att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom lärande,undervisning, utbildningssystem, skola och profession.

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken tar det oftast minst fem år, då du gör viss institutionstjänstgöring under din forskarutbildning. Utbildningen avslutas med att du försvarar din doktorsavhandling vid en disputation. Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen, framför allt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i ämneslärarutbildningen. I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels forskning och samarbete med handledaren. 

När du är färdig för disputation: 

Läs om rutinerna för disputation

Instruktion för publikation i institutionens skriftserie

Ska du publicera något i institutionens skriftserie Lund Studies in Educational Sciences? Till exempel en avhandling? Då hittar du viktig information här.

Rutiner för disputation

För dig som snart är färdig med din avhandling och ska disputera. Här hittar du Humanistiska Teologiska fakultetens information om rutiner kring disputation. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-12-09