Undervisning

När du börjar studera på universitet är det mycket att hålla koll på. Här har vi samlat information om hur undervisningen går till och vad som kan vara bra att känna till.

Akademisk kvart

Akademisk kvart används vid Lunds universitet och betyder att alla samlingar (exempelvis föreläsningar och seminarier) börjar kvart över hel timme. Detta sägs vara: ”Den lärdes sätt att undvika all stress”. Akademisk kvart används inte vid prov utan då är det "prickprick" som gäller.

Kurser och delkurser

Som student på universitet läser du olika kurser. Varje termin innehåller 30 hp. De flesta kurser omfattar 30 hp (t ex Engelska 1), men det finns också kurser som är kortare, t ex 7,5 eller 15 hp. En 30 hp-kurs är oftast uppdelad i olika delkurser. Du får vanligtvis betyg på de olika delkurserna, men det är först när du klarat alla delkurser som hela kursen är färdig och då får du också ett samlat kursbetyg.

Undervisningsformer

Undervisningsformer som du sannolikt kommer att möta under din utbildning och som används i de flesta ämnen och sammanhang är föreläsning, grupparbete, seminarium och handledning. Inom vissa ämnen förekommer också bland annat projekt, laborationer, fältarbete och case.  Det är dessutom så att formerna för en föreläsning eller ett seminarium kan växla med ämne och olika lärare. Vid ett tillfälle kan en föreläsning vara mycket interaktiv och till stor del bestå av diskussioner mellan lärare och studenter, medan den i ett annat ämne eller med en annan lärare mer handlar om att läraren presenterar något och studenterna lyssnar. För dig som student kan skillnaden mellan dessa undervisningsformer som benämns likadant kanske vara förvirrande. Fråga därför gärna läraren så att denne har möjlighet att tydliggöra och förklara lärar- respektive studentrollen vid olika undervisningstillfällen. I kursplanen framgår vilka delar av undervisningen som är obligatoriska moment, där du måste närvara. I övrigt är det du som student som tar ansvar för att delta i undervisningen. 

Verksamhetsförlagd utbildning -VFU

En lärarutbildning är en yrkesutbildning som kräver både teoretiska och praktiska kunskaper. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen inom ämneslärarprogrammet motsvarar 30 högskolepoäng uppdelad på fyra olika tillfällen.

Prov och resultat

Det finns olika sätt att få poäng för din kurs, delkurs eller moment på kursen. Det kan t ex vara en skriftlig hemuppgift (hemskrivning) eller deltagande vid ett eller flera seminarietillfällen. Ett av de vanligaste examinationsformerna är att du som student genomför ett skriftligt prov i en undervisningssal (salskrivning). Läs mer om prov och resultat här.

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Här hittar du infomation om prov och resultat!

Läs mer  

Rättigheter och skyldigheter

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11