Forskning

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs forskning inom ämnesdidaktik, skol- och utbildningshistoria samt skol- och utbildningssociologi. Sedan Institutionen för utbildningsvetenskap grundades i mars 2011 har en utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö byggts upp. Miljön består av institutionens professorer, doktorander och licentiander med olika inriktningar inom bl. a. ämnesdidaktik, skol- och utbildningssociologi samt skol- och utbildningshistoria. Som helhet ska forskningen vid institutionen:
  • präglas av disciplinär bredd och vetenskapligt djup;
  • ge bidrag till lärarprofessionens och lärarutbildningens vetenskapliga kunskapsutveckling;
  • kännetecknas av relevans och ett vetenskapligt, kritiskt arbetssätt.
Institutionen för utbildningsvetenskap samordnar också utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Bland annat har ett nätverk bildats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet, vilket i består av ca. 100 forskare inom humaniora, musik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik. Institutionen organiserar ett universitetsövergripande utbildningsvetenskapligt seminarium, det så kallade UFO-seminariet som träffas ungefär en gång i månaden. 

Antologi i Utbildningsvetenskap

Läs om vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-03-08