Franska

Det är viktigt att ha ett bra grepp om så väl fransk som allmän grammatik och tycka att det är roligt att jämföra språkliga och kulturella skillnader i fransktalande länder med andra språk och kulturer om man vill bli ämneslärare i franska.

Koppling till arbetslivet

Ämnesstudierna genomförs med en tät koppling till den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket innebär att du får tid att reflektera över din egen roll som lärare i franska. Genom att använda dina egna erfarenheter får du resonera kring didaktiska processer i undervisningen och öva dig i att planera, leda och utvärdera din undervisning. Texter av olika multimediamaterial, konversation och eget skrivande är viktiga inslag i utbildningen i franskämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9Undervisningsämne gymnasiet

 
Undervisning och Examination

Undervisningsformerna skiljer sig ut från delkurs till delkurs, men vanliga former är föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen sker i huvudsak på franska, men svenska kan förekomma. Både skriftliga och muntliga tentamina i olika former förekommer. 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet franska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra franska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet.Tänk på att om du vill göra franska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Franska steg 3 eller Engelska 6(områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i franska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Franska 1, 30 hp 
  • Franska 2, 30 hp 
  • Franska 3: Kandidatkurs, 30 hp 
  • Franska 3: Fördjupningskurs, 30 hp 
  • Franska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-13