Prov och resultat

Prov och Resultat

Det finns olika sätt att få poäng för din kurs, delkurs eller moment på kursen. Det kan till exempel vara en skriftlig hemuppgift (hemtenta) eller deltagande vid ett eller flera seminarietillfällen. Ett av de vanligaste sätten är fortfarande att du som student genomför ett skriftligt prov i en undervisningssal (salskrivning).  För examination anordnas det på varje kurs/delkurs: • Ordinarie prov
• Omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
• Ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). Om du är antagen och registrerad på en kurs är du automatiskt anmäld till ordinarie provtillfälle. Om du inte deltagit eller blivit godkänd vid ordinarie skrivningstillfälle har du möjlighet att göra ett så kallat omprov alternativt ett uppsamlingsprov. För att få göra ett omprov eller uppsamlingsprov måste du anmäla dig!  Exakt information om vad som gäller aktuell kurs ges av kursansvarig lärare.

Har du frågor kring anmälan kan du kontakta: Karin Hjalmarsson
karin.hjalmarssonuvet.luse

Förberedelser

Kom ihåg att:

  • Alltid ta med dig giltig legitimation när du skall göra ett prov!
  • Du måste vara registrerad på kursen för att få göra provet.
  • Alla skrivningar börjar på exakt tid utan akademisk kvart. Den som anländer inom loppet av en timme efter utsatt tid får skriva provet. Skrivtiden förlängs dock inte. Ingen får lämna salen förrän tidigast efter 60 minuter.
  • Du inte får ha mobil, dator eller liknande tillgänglig under provtillfället.
  • Du får inte använda hjälpmedel så som minräknare, ordbok, kurslitteartur etc. utan att examinatorn (som oftast en av dina lärare) har gett särskilda instruktioner om det.
  • Kom ihåg att läsa instruktionerna för provet noga och använd endast det papper som tillhandahålls vid skrivningen.
  • Skriv endast med kulspetspenna.
  • Du skall meddela skrivningsvakten om du vill lämna salen för att gå på toaletten.
  • Frågor om skrivningsinnehåll, utformning och annat som rör provet besvaras av ansvarig lärare.

Provresultat

Oavsett vilket slags prov du gör på kursen har du som student rätt att få meddelande om resultatet senast 15 arbetsdagar efter prov och inte senare än två veckor före omprovstillfället.

Betyg och registrering

När du godkänts på en kurs eller delkurs förs ditt resultat och betyg in i studiedokumentssystemet LADOK. Du kan se och skriva ut en översikt av dina resultat och antal högskolepoäng på www.student.ladok.se. Logga in med ditt StiL-id.

Behöver du ett registrerings- och resultatintyg med stämpel så kontaktar du oss på Institutionen för utbildningsvetenskap.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11