Naturkunskap

Lär dig att lära ut

För att ge dig en bra grund inför yrkeslivet är didaktiska moment integrerade under utbildningens alla delar. Ämnet behandlar kunskaper kring grundläggande fysikaliska och kemiska begrepp och modeller, samt tillämpningar av dessa i vardag och samhälle. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla en förståelse för naturvetenskapernas didaktik samt kontextbaserad undervisning.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet naturkunskap på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

 

Ingångsämne och huvudämne

Naturkunskap går inte att göra som huvudämne inom utbildningen. 

Förkunskapskrav

Läs mer på Malmö universitets webbsida. 

Kurser i naturkunskap

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa kurser i naturkunskap via Malmö universitet. 

Läs mer på deras webbsida. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11