SKÄL 2024

Välkommen till SKÄL - Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet! 

 

Den 4 oktober 2024 bjuder Utbildningsvetenskapliga institutionen för andra gången in till SKÄL. En årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9. Syftet är att skapa en mötesplats för inspiration och diskussion kring vårt gemensamma arbete. 

Första delen av dagen tillägnas praktiknära forskning, med korta presentationer följt av en workshop på samma tema. Andra delen av dagen tillägnas vår verksamhetsförlagda utbildning med korta presentationer samt en andra workshop med fokus på VFU.  Nytt för i år blir att vi kommer att ha postersession med bidrag från våra nyutexaminerade lärare samt tillfälle för universitetslärare och forskningsintresserade lärare att knyta kontakt. Precis som förra året kan konferensen utgöra en del av VFU-handledarutbildningen. Vi avslutar dagen med ytterligare en chans för nätverkande med mingel och fredagsbubbel.

PROGRAM:

08:00 - 08:55 Registrering och kaffe 

Du får din namnskylt, fyller i samtyckesblankett för medverkan i foton från konferensdagen och får en kopp kaffe. 


09:00 - 10:00 Välkommen till SKÄL 2024

En introduktion till dagens konferens med Tina Gunnarsoon, doktorand på institutionen för utbildningsvetenskap och projektledare för SKÄL. 

PRAKTIKNÄRA FORSKNING

 

09:15 - 09:35 
Sinikka Neuhaus, Utbildningschef
Abstract: Utmaningar och möjligheter med praktiknära forskning – en överblick.
Sinikka
Abstract: Utmaningar och möjligheter med praktiknära forskning – en överblick.
09:15 - 09:35 Sinikka Neuhaus, Utbildningschef

09:40 - 10:00 

Alastair Henry, Professor i engelska

Abstract: Creating motivation in language classrooms. How can we put practice into theory?
Henry Alastair

Creating motivation in language classrooms. How can we put practice into theory?

For many student teachers, carrying out VFU can be highly challenging. Theories can be difficult to put into practice. Drawing on examples from collaborative research, and with a focus on motivation, in this talk I will suggest that when preparing students for classroom practice, teacher education should not work directly with theories and models. Rather, students should be provided with opportunities to develop ideas from which theoretical insights can then be generated.    

10:00 - 10:30 FIKA MED POSTERSESSION
10:30 – 10:50

Fil dr. Emil Bernmalm och
Dina Bentelid, Stefanie Ekström, Jeff Frostander,
Axel Matsson verksamma gymnasielärare från Ängelholm

Abstract: När skolan gör skillnad: om lärares och elevers aktörskap i en segregerande skolmiljö
Emil Bernmalm

När skolan gör skillnad: om lärares och elevers aktörskap i en segregerande skolmiljö

Presentationen beskriver en pågående, lärardriven, skolutvecklingsprocess som är tänkt att motverka en skolsituation som upplevs segregerande. Enligt lärarna förstärker skolan negativa gruppkulturer samtidigt som man upplever att undervisningen riskerar att reproducera negativa elevidentiteter kopplade till olika grupptillhörigheter. Två övergripande forskningsfrågor vägleder forskningsprojektet: i) Hur etableras och vidmakthålls den segregerade relationen mellan högskoleförberedande och yrkesprogram på skolan?  ii) Hur kan lärarnas roll som förändringsagenter i skolvardagen problematiseras och förstås med utgångspunkt i den segregerade miljön och utvecklingsprocessen? I denna presentation fokuserar vi på hur skolsegregation kan förstås som en relationell dynamik och hur den på olika sätt kan framträda i elevernas skolvardag.

10:55 - 11:15 

Kommunal satsning på praktiknära forskning:
Linda Smidfeldt, Fil dr.  & Martin Granbom, Fil dr.

Abstract: Goda relationer i klassrummet – hur viktigt är det?

Linda och Martin

Goda relationer i klassrummet - hur viktigt är det?

Forskning har visat att goda relationer i klassrummet är viktiga för elevers inlärning. Efter att ha genomfört ett fortbildningsprojekt och intervjuat lärare på två skolor, har vi noterat att man pratar om lärar-elevrelationen på olika sätt. Vissa elever anses vara mer relationsstyrda medan andra är mer betygsstyrda och detta påverkar hur läraren anpassar sin undervisning för att nå så goda resultat som möjligt. Vi kommer även att presentera lärares och elevers syn på relationer i klassrummet och vilken betydelse de tror att goda relationer har.

11:20 - 11:35 

Robert Bång, Simon Torffvit och Anton Grandi, nyutexaminerade lärare
Abstract: Strength in Numbers - Lessons from Writing a Master’s Thesis as a Team
Anton Grandi, Simon Torffvit, Robert Bång

Strength in Numbers - Lessons from Writing a Master’s Thesis as a Team

As the first team of three to conduct a master’s thesis study at Lund University’s teacher education programme, we will present our findings and insights from our large-scale mixed-methods exploration into multimodal second-language acquisition. The study, which explored whether a video game could be used as an alternative medium to other audiovisual mediums in the English classroom, was to a great extent made possible through joint efforts. Aside from the results of the study itself, the talk will also cover how our collaboration came to pass and how many of the study’s more intricate and technologically demanding aspects were made possible through cooperation.

11:35 – 11:55 Gemensam frågestund med morgonens talare
12:00 - 13:00 LUNCH 
13:00 - 13:40 Workshop 1: praktiknära forskning

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

13:45 - 14:05 
Helena Hörvin Billsten, Utbildningsledare och Suzana Ristic, VFU-koordinator
Abstract: Stöddokument för student och handledare vid planering och genomförande av VFU
Helena och Suzana

Stöddokument för student och handledare vid planering och genomförande av VFU

Att ha en VFU-student är mycket inspirerande och lärorikt men det kan också vara en utmaning att tänka på hur VFU ska läggas upp för att studenten ska få med sig så mycket som möjligt från sin VFU. Vi kommer här att ge exempel på hur de olika VFU-kurserna kan läggas upp för att student och handledare ska få minskad arbetsbörda och bättre översikt.

14:10 - 14:30 

Malin Ågren, Universitetslektor i franska och Ingela Johansson, Universitetslektor i Spanska

Abstract: Erfarenheter från VFU-besök i moderna språk: glädjeämnen och fallgropar

 

Ingela och Malin

Mer information kommer. 

14:35 - 14:55 
Maria Frank och Anna Kronbert,
VFU-samordnare Helsingborg

Abstract: Tillsammans rustar vi våra blivande kollegor
Maria och Anna

Tillsammans rustar vi våra blivande kollegor

I Helsingborgs stads skolor får lärarstudenter möjlighet att utvecklas och förbereda sig inför det viktigaste yrket av alla. För detta arbetet krävs en organisation som stödjer VFU-arbetet på alla nivåer där roller, ansvar och förväntningar är tydliga för alla parter. Målsättningen för vårt gemensamma arbete är att säkerställa en likvärdig kvalitet för VFU.

Tillsammans med våra kollegor, studenter, barn och ungdomar är vi alla framtiden.

14:55 - 15:15 Gemensam frågestund med eftermiddagens talare
15:15 - 15:35 FIKA MED NÄTVERKANDE
15:40 - 16:20 Workshop 2: Verksamhetsförlagd utbildning

 

16:25 - 16:40 Avslutning 

Uppsamling/Avslut/Utvärdering/Önskemål inför SKÄL 2025

16:45 - 18:00 Mingel

Mingel med bubbel och tilltugg

Praktisk information

Datum: 4/10 klockan 9-18, med registrering/kaffe 8:00-8:55 och mingel med bubbel 16:45-18

Plats: Elite Hotel Ideon i Lund. 

Kostnad: Konferensen är avgiftsfri och lunch, fika samt bubbel ingår. 

Anmälan: Anmäl dig senast 31/5–2024 via det här formuläret.

Kontakt: Projektledare Tina Gunnarsson

Vägbeskrivning

Här nedanför hittar du en karta till konferenslokalen. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-04-04