lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idrott och hälsa

Som en del av vårt samarbete med Malmö Högskola, kan du som studerar till ämneslärare för gymnasiet välja idrott och hälsa som andraämne. Kurserna i idrott och hälsa samläses med studenter vid Malmö Högskola och följer Malmö Högskolas kursplaner för ämnet.

Lär dig att lära ut

För att ge dig en bra grund inför yrkeslivet är didaktiska moment integrerade under utbildningens alla delar. Ämnet behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet idrott och hälsa på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt Idrott A, Naturkunskap B alternativt Biologi A, Kemi A, Fysik A (områdesbehörighet 6c/A6c).