Idrott och hälsa

Lär dig att lära ut

För att ge dig en bra grund inför yrkeslivet är didaktiska moment integrerade under utbildningens alla delar. Ämnet behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor.

 

Du kan läsa mer om undervisningsämnet idrott och hälsa på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Ingångsämne och huvudämne

Idrott och hälsa går inte att göra som huvudämne inom utbildningen. 

Förkunskapskrav

Läs mer på Malmö universitets webbsida

Kurser i idrott och hälsa

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa kurser i idrott och hälsa via Malmö universitet. 

Läs mer på deras webbsida. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11