Lärarstudenternas föreläsningsserie

Välkommen till en seminarieserie av lärarstudenter för lärarstudenter!
 

Lärarstudenternas föreläsningsserie drivs av föreläsningsgruppen, som består av studenterna själva. Här bjuder vi in föreläsare, arrangerar workshops och håller i pluggstugor för alla ämneslärarstudenter vid Lunds universitet. Ambitionen med denna serie är att skapa möjligheter att utveckla kunskaper och förmågor som kommer vara viktiga för ens framtida yrkesuppdrag. Vidare vill vi skapa utrymmen där lärarstudenter har möjlighet att träffas över ämnesgränser och årskullar, vi alla läser trots allt samma utbildning. 

Dessa aktiviteter sker utöver ordinare utbildning. De är alltså helt frivilliga och är inte betygsgrundande. Pluggstugor är obemannade tillfällen (dvs. det är inte garanterat att någon från föreläsningsgruppen är där) och de fungerar som en öppen samlingspunkt där lärarstudenter kan samlas för att studera och ta hjälp av varandra.

Om inget annat anges så kommer alla arrangemang ta plats på torsdagar i sal B:251 LUX. Dörrarna öppnas 17:00 och aktiviteterna startar 17:15. 

Till föreläsningarna bjuder Institutionen för utbildningsvetenskap på kaffe och fika (oftast baugetter). För att få fika är det viktigt att man anmäler sig i föreläsningens tillhörande google formulär.

Schema för vårterminen 2024 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

En föreläsning på teamat NPF-diagnoser med Johanna Borg, specialpedagog på Polhemskolan. 

En workshop om praktiska klassrumstekniker med lärarna Angela Lindén Christoffersson och Madelene Singerer Olsson. 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

Föreläsningen fokuserar på läraren som frontlinjebyråkrat. Detta perspektiv belyser lärarens position mellan byråkrati och elev och understryker att lärare ibland måste hantera såväl byråkratiska som politiska beslut som på olika sätt påverkar eleverna. Föreläsningen tar utgångpunkt i omläggningen av den svenska migrationspolitiken och undersöker dess konsekvenser för läraren som frontlinjebyråkrat.

Välkommen på en föreläsning om rektorsrollen och rekryteringsprocessen av nya lärare, med  Malin Dahlgren, rektor på Hedda Anderssongymnasiet i Lund. 

Ta chansen och skapa ett årshjul! Välj ett ämne, dyk upp, hitta en samarbetspartner/grupp eller arbeta själv för att skapa en årsplan! Passa på att göra dig själv en tjänst som låter dig starta din karriär på easy-mode

Ta chansen och skapa ett årshjul! Välj ett ämne, dyk upp, hitta en samarbetspartner/grupp eller arbeta själv för att skapa en årsplan! Passa på att göra dig själv en tjänst som låter dig starta din karriär på easy-mode

Inomhus med fokus på teori och delande av egna erfarenheter.

Under detta passet bjuder kåren på kaffe!

Utomhus där vi testar olika upplägg i små grupper för att sedan samlas de sista 20 min. för gemensam reflektion.

Inomhus med fokus på återkoppling från workshop 2 och delande av erfarenheter.

Under detta passet bjuder kåren på kaffe!

En föreläsning om Sex och Samlevnad, med Lee Ämma Hildebrand. Lee är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med ett avhandlingsprojekt som handlar om sexualundervisning i naturkunskapsämnet på gymnasiet. 

Anmälningslänk för fika: https://forms.gle/MNhTMSXwbcppPoPu8 
Sista dagen för att anmäla sig är den 21:e April. 

Efter stor uppskattning av studenterna under höstens föreläsning och med hänsyn till stor efterfrågan har vi valt att bjuda in Sveriges lärare igen med temat "Inför första jobbet. Bland annat kommer föreläsningen beröra förberedelser inför anställningsintervjun, tips inför löneförhandlingen, grundläggande koll på anställningsvillkor, om introduktionsperioden och vad du har rätt till, mm. Vi kan varmt rekommendera föreläsning till alla. 

Anmälningslänk för fika: https://forms.gle/LDisn7tvy7SJH1AD9 
Sista dagen för att anmäla sig är den 12:e maj. 

Välkommen att studera tillsammans med andra ämneslärarstudenter vid Lunds universitet, i lokalen B:251 LUX från kl. 17:00. 

Tid och plats

Om inget annat anges så kommer alla arrangemang ta plats på torsdagar i sal B:251 LUX.

Dörrarna öppnas 17:00 och aktiviteterna startar 17:15. 

Kontakt

Vid frågor och funderingar, mejla: forelasningsgruppenlugmailcom

Vid förslag på aktiviteter eller föreläsningar, fyll i formuläret

Passa på att följa U-rådet och ÄLF på sociala medier, håll er uppdaterade om serien och andra aktiviter: 

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-04-04