Kinesiska

Kinesiskan talas idag av mer än 1,3 miljarder människor är världens största språk och snart även det största språket på internet. Det tillhör den sinotibetanska språkfamiljen i likhet med dentibetenska och en rad minoritetsspråk i regionen. I Kina talas ett antal dialekter av det kinesiska språket. Skillnaden mellan dem kan vara stora, i vissa fall så stora som mellan svenska och isländska. Trots det brukar man inte betrakta dialekterna som olika språk, delvis på grund av det faktum att skriftspråket är gemensamt för dialekterna. Vid ämneslärarutbildningen studerar man rikskinesiska, även kallat mandarin, som i stora drag är baserat på den dialekt som talas i Peking och stora delar av norra Kina. Sedan mitten av femtiotalet har man strävat efter att undervisa på rikskinesiska i landets skolor vilket har resulterat i att de flesta under sextio år kan tala rikskinesiska.

Observera att förkunskapskravet för Kinesiska är Kinesiska steg 3 på gymnasienivå, eller motsvarande. Om du saknar denna behörighet kan du göra dig behörig till Kinesiska genom att studera följande nybörjarkurser i kinesiska vid Lunds universitet: KINC21 (15 hp, kvällstid på halvfart, ges höstterminer) och KINC22 (15 hp, kvällstid på halvfart, ges vårterminer), alternativt KINC01 (15 hp, nätbaserad, ges vårterminer) och KINC02 (15 hp, nätbaserad, ges höstterminer). Ansökan till kurserna görs på antagning.se på vanligt sätt (d.v.s. inte via ämneslärarutbildningen).

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men vanlig förekommande är föreläsningar och gruppövningar. Examinationer kan ske både muntligt och skriftligt. 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet kinesiska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra kinesiska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra kinesiska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Kinesiska steg 3 (eller motsvarande) eller Engelska 6 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i kinesiska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp
  • Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp
  • Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp
  • Kinesiska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11