Högre seminarier i Utbildningsvetenskap

Välkommen att delta i vår seminarieserie Högre seminarier i Utbildningsvetenskap!
Här diskuteras aktuella ämnen tillsammans med inbjudna personer som alla bedriver intressant forskning relaterad till utbildningsvetenskap. Seminarieserien är öppen för alla intresserade. 

Schema, vårterminen 2024 

AI i forskning

Erik Winerö, doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT.

Datum: 7/2 kl 13.15-15
Lokal: M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

Det senaste året har vi erfarit en kraftig utveckling på AI-området. Denna utveckling påverkar också pedagogisk forskning - och då inte endast forskningens objekt utan även dess metoder och etik. I denna föreläsning ger Erik Winerö en översiktlig introduktion till AI, packar upp några centrala begrepp för att öka förståelsen av några av de AI-forskningstjänster som dykt upp under året. Föreläsningen kommer också att bestå utav ett par demonstrationer av forskningsrelaterade AI-system som tillhörande frågeställningar att ta med sig framgent.

 Akademiskt lärarskap – professionalisering av lärare i högre utbildning

Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet

Datum: 7/2 kl 13.15-15
Lokal: M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

Under 2000-talet har högskolepedagisk forskning i ökande grad fokuserat på frågor om institutionella kulturer och vad som påverkar dessa i relation till universitetslärares undervisning. Klara Bolander Laksov presenterar och diskuterar sin forskning i relation till begreppet ’akademiskt lärarskap’ vid seminariet. Förutsättningarna för lärare i högre utbildning att basera sin lärarpraktik på forskning och beprövad erfarenhet ser olika ut och påverkas av faktorer på individ, kollegial och organisationsnivå. Detta kommer att diskuteras.

Praktiknära skolforskning – vad, varför och hur?

Ulrika Bergmark, professor i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet. 

Datum: 10/4 kl 13.15-15
Lokal: M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

Praktiknära forskning har de senaste årtiondena blivit allt vanligare i förskola, skola och universitet. Presentationen belyser vad som karaktäriserar en sådan forskningsansats, varför den har fått ökad popularitet och hur praktiknära forskningsprojekt kan genomföras, inklusive vilka utmaningar och möjligheter som kan finnas.

Transforming University Education – How might the educational purposes of higher education shape institutional and national policies?

Professor Paul Ashwin, from University of Lancaster. 
 

Date and time: Tuesday 7 May, 16.15-18.00
Place: Room O104, Dept of Educational Science, MNO-builiding, Sölvegatan 16, Lund. 

In his work “Transforming University Education: A Manifesto” (2020, Bloomsbury) Professor Paul Ashwin argued that the educational purposes of university degrees need to shape how the quality of higher education is understood in institutional and national higher education policies. In this seminar, he will reflect on whether this is a realistic aim and consider what strategies might help to achieve it.

Paul Ashwin is a Professor of Higher Education and Deputy Director of the Centre for Global Higher Education. His research is focused on the educational role of higher education. He is interested in how curricula in higher education can be designed in ways that help to transform students' understanding of themselves and the world. He is also interested in the role of policies in shaping the education offered by higher education institutions. The kinds of questions that he explores in this research include: What counts as high quality teaching and learning in higher education? How is this positioned in policies and practices? How do we research and theorise these competing notions of quality? How do we enhance the quality of education in ways that also support greater societal equality?


Welcome! 

Högre utbildning

Lars Geschwind, professor inom teknikvetenskapens lärande vid KTH, docent i Higher Education Policy and Management samt förbundsdirektör vid SULF. 

Datum: 8/5 kl 13.15-15
Lokal: M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

Kontakt

Frågor om Högre seminarier i Utbildningsvetenskap? 

Kontakta Mona Holmqvist

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-15