Tillgodoräkna kurser

Ansökan om tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid andra institutioner på Lunds universitet eller vid andra universitet/högskolor i Sverige, som motsvarar någon eller några av kurserna inom dina ämnen på Ämneslärarutbildningen, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger.

Samtidigt med ansökan lämnar du in LADOK-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst. Studievägledningen gör en första bedömning och sänder därefter ansökan till ämnesamordnaren för det ämne som kursen kan tänkas ingå i.  Om du beviljas ett tillgodoräknande kommer det att föras in i LADOK och ett intyg  skickas via mejll din studentadress.

Handlingarna kring tillgodoräknandet diarieförs. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan!

Ansökningsblankett

Här hittar du blankett för ansökan om tillgodoräknande

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11