Terminstider

En termin delas i sin tur upp i fyra perioder som motsvarar 7,5hp heltidsstudier vardera (enligt datumen nedan). 

Vid beräkningen av undervisningsdagar har, utöver juluppehållet och alla helgdagar, också dagen före Allhelgonadagen, Skärtorsdagen och Valborgsmässoafton samt klämdagar undantagits.  

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Pågår från och med måndagen den 2 september 2019 till och med söndagen den 19 januari 2020.

Period 1: 2019-09 - 02-2019-10-01

 22 undervisningsdagar

Period 2: 2019-10-02 - 2019-11-03

22 undervisningsdagar

Period 3: 2019-11-04 - 2019-12-03

22 undervisningsdagar

Period 4: 2019-12-04 - 2020-01-19 (JULUPPEHÅLL 2019-12-22--2020-01-06)

22 undervisningsdagar

Vårterminen 2020

Pågår från och med måndagen den 20 januari till och med söndagen den 7 juni. 

Period 1: 2020-01-20 - 2020-02-19

23 undervisningsdagar

Period 2: 2020-02-20 - 2020-03-23

23 undervisningsdagar

Period 3: 2020-03-24 - 2020-05-03

24 undervisningsdagar

Period 4: 2020-05-04 - 2020-06-07

23 undervisningsdagar

 

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020 pågår från och med måndagen den 31 augusti 2020 till och med söndagen den 17 januari 2021. Vi föreslår att följande kursperioder, anpassade efter kurser eller delkurser om 7,5 poäng, används:

Period 1: 2020-08-31 – 2020-09-29, 21 undervisningsdagar

Period 2: 2020-09-30 – 2020-10-30, 22 undervisningsdagar

Period 3: 2020-11-02 – 2020-12-01, 22 undervisningsdagar

Period 4: 2020-12-02 – 2021-01-17 (juluppehåll 2020-12-22 – 2021-01-06), 21 undervisningsdagar

Vårterminen 2021 pågår från och med måndagen den 18 januari till och med söndagen den 6 juni.

Period 1: 2021-01-18 – 2021-02-17, 23 undervisningsdagar

Period 2: 2021-02-18 – 2021-03-23, 24 undervisningsdagar

Period 3: 2021-03-24 – 2021-04-30, 24 undervisningsdagar

Period 4: 2021-05-03 – 2021-06-06, 23 undervisningsdagar

 

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021 pågår från och med måndagen den 30 augusti 2021 till och medsöndagen den 16 januari 2022. 

Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29, 23 undervisningsdagar

Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-29, 22 undervisningsdagar

Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30, 21 undervisningsdagar

Period 4: 2021-12-01 – 2022-01-16 (juluppehåll 2021-12-22 – 2022-01-06), 20 undervisningsdagar

 

Vårterminen 2022 pågår från och med måndagen den 17 januari till och med söndagenden 5 juni. 

Period 1: 2022-01-17 – 2022-02-16, 23 undervisningsdagar

Period 2: 2022-02-17 – 2022-03-22, 24 undervisningsdagar

Period 3: 2022-03-23 – 2022-04-29, 25 undervisningsdagar

Period 4: 2022-05-02 – 2022-06-05, 23 undervisningsdagar

Här hittar du Lunds universitets allmänna information om terminstider och läsperioder.

Vad gäller vid lov och helgdagar?

Det finns inga officiella jul- eller påsklov vid universitetet. Du kan behöva räkna med att lägga tid på studier under dessa helger. I praktiken är det dock oftast uppehåll för schemalagd undervisning under jul- och nyårshelgen samt över påskhelgen. Exakta datum bestäms av din utbildning.

Det finns inget officiellt ”sommarlov”, men vårterminen slutar i början av juni och höstterminen börjar runt månadsskifet augusti/september, så i praktiken kan perioden juni–augusti räknas som ett sommaruppehåll.

Vanligen har du ingen schemalagd undervisning på ”röda dagar”, det vill säga officiella svenska helgdagar. Men för att vara säker ska du alltid kontrollera schemat för din utbildning.