Studera utomlands

Vi erbjuder studenterna möjligheten att göra sin VFU utomlands och du som studerar på den ordinarie ämneslärarutbildningen, kan även ansöka om att få åka som utbytesstudent via något av Lunds universitets avtal.

Gör din VFU utomlands

Det finns stora möjligheter att åka på VFU utomlands under din tid på Ämneslärarutbildningen. Det är dock du som student som ansvarar för att ta kontakt med den verksamhet där du är intresserad av att göra din VFU. När det gäller VFU utomlands är det viktigt att du är ute i god tid då det kan ta tid att skriva avtal med den aktuella skolan. De krav som Ämneslärarutbildningen ställer är att skolan du kontaktar ska kunna tillhandahålla möjlighet för dig att genomföra det som kursplanen beskriver att du ska göra under din VFU. T ex att du ska få möjlighet att självständigt få genomföra ett lektionspass. Det ska också finnas en handledare i verksamheten som kan kommunicera på engelska eller svenska med kursansvarig och examinator.  När du kommit i kontakt med en skola utomlands som kan ta emot dig under din VFU kontaktar du studievägledaren som i samarbete med utbildningschef kontaktar den aktuella skolan för avtalsskrivning. Ekonomisk stöd Om du åker utomlands och gör din VFU under en period som är minst 8 veckor kan du ansöka om Erasmus stipendium för praktik. Du kan läsa mer om detta via www.lu.se - Studera utomlands. För dig som gör din VFU utomlands finns även resebidrag att ansöka. Information finns att hämta hos studievägledaren. Viktigt är att du också undersöker andra finansieringsmöjligheter.

För studenter som är antagna innan hösten 2016 Resebidraget kan omfatta totalt 8000 kr och är jämt uppdelat på den äldre ämneslärarutbildningens två lärosäten (Lund och Kristianstad). Den del som ansöks om via Lunds universitet utbetalas om den har beviljats först efter uppvisande av resekvitton och andra resekostnader. Summan är en återbetalning av de utlägg som gjorts i samband med VFU:n kopplat till resan. Det innebär att du endast ersätts den summan som dina utlägg motsvarar upp till maximalt 4000 kr. Den del av resebidraget som utbetalas av Högskolan i Kristianstad uppgår också till 4000 kr dock utan krav på uppvisande av kvitton eller andra utgifter i samband med resan. För studenter som är antagna från och med hösten 2016 Resebidraget kan omfatta totalt 4000 kr. Ansökan görs via Lunds universitet och utbetalas först sedan den som har beviljats bidrag, kunna uppvisa resekvitton och underlag för andra resekostnader. Summan är en återbetalning av de utlägg som gjorts i samband med VFU:n kopplat till resan. Det innebär att du endast ersätts den summan som dina utlägg motsvarar upp till maximalt 4000 kr.

Utbytesstudier

Lunds universitet har många partneruniversitet utomlands och du kan söka till något av dessa för att tillbringa en termin av dina studier utomlands. Varje terminsstart håller studievägledaren tillsammans med de internationella koordinatorerna information om hur du går tillväga för att söka utbytesstudier. På ämneslärarutbildningen har vi för att det ska passa in i utbildningsstrukturen förlagt de möjliga utbytesterminerna till:

Gymnasielärare: termin 5 i andraämnet eller termin 7 i förstaämnet.
Åk 7-9 lärare: termin 4  i andraämnet

Du gör din ansökan hos olika fakulteter beroende på vilket ämne du läser. Du hittar fakulteterna i högerspalten.

För att du ska kunna tillgodoräkna dig dina utbytesstudier så långt som möjligt inom ramen för Ämneslärarutbildningen är det viktigt att du tar kontakt med studievägledaren för att upprätta en individuell studieplan. Det kan vara så att du måste komplettera med moment i de kurser som du missat undertiden du är på utbytesstudier, det är därför viktigt att dina utbytesstudier föregås av god planering. Du kan läsa mer om ansökningsprocessen på respektive fakultets webbsida.

Hon gjorde en fjärdedel av ämneslärarutbildningen utomlands

Redan när Becky Sundell började på ämneslärarutbildningen siktade hon på att göra någon del utomlands. Resultatet blev tre terminer och två VFU-perioder i tre olika länder: USA, Kanada och Tanzania. Dessutom bärgade hon i Kanada ett silver i deras högsta rugbyliga.

-          Jag är så glad för den möjlighet jag fått av att uppleva och få erfarenhet av skol- och utbildningssystem i flera olika länder, liksom av att ha fått satsa så helhjärtat på rugbyn och möta så många nya vänner.

De kunskaper hon fått via sina utlandsstudier har varit av väldigt olika slag. Från USA och universitetet i North Carolina tog hon med sig en konkret matematikdidaktisk skatt, genom mycket undervisningsövningar och konkret och värdefull feedback. Överhuvudtaget, konstaterar hon, var matematikundervisningen vid lärarutbildningen i North Carolina jämfört med Sverige betydligt mer undervisningsförberedande och inte så teoretiska. Från VFU-skolan i Kanada och ämnesstudierna i fysik, antropologi och psykologi tog hon med sig både en ämnesbredd och en sorts antikunskap: hon insåg vilken typ av lärare-elev-relation hon inte trivs med och hur glad hon är över att det ser annorlunda ut i Sverige.

-          De kanadensiska gymnasieeleverna är så himla övervakade och begränsade. Lärarna behandlar gymnasister som små barn. De är tvungna att sjunga nationalsången varje morgon och deras rörelsefrihet på skolan är starkt begränsad. Paradoxalt nog resulterar det i att eleverna gör allt de kan för att slippa ifrån lektionerna.

En helt annan lärar-elev-relation mötte hon på den kristna VFU-skolan i Tanzania. Nunnorna var starkt engagerade i sina elever och väldigt vänliga och snälla. Men samtidigt var aga tillåtet och eleverna hade en grundmurad respekt för lärarna. Alla räckte upp handen när läraren frågade något. Den som fick möjlighet att svara reste sig upp och svarade stående. Ofta ackompanjerades lärarens genomgångar av ett slags mummel bestående av elever som likt en kör upprepade det läraren sa. Den religiositet som nunnorna representerade, präglade livet på skolan. Flera timmar om dagen ägnades åt bön. I inledningen av varje termin fick alla flickor göra ett graviditetstest. Var någon gravid (det spelade ingen roll om det så var resultatet av incest eller en våldtäkt), så blev hon avstängd och att undervisa om Big Bang eller evolutionen bjöd sina särskilda svårigheter.

-          Men det var inte så att nunnorna inte undervisade om sådant, mer att de hoppades att eleverna ändå inte skulle tro på det. Samma sak gällde när jag vid ett tillfälle hade en lektion om Big Bang. När jag pratade med eleverna om det efteråt, visade det sig att bara en av femton överhuvudtaget kunde föreställa sig att en sådan teori skulle kunna vara sann.

Beckys känsla inför den Tanzaniska skolan är kluven: det var en värdefull erfarenhet att helt kunna fokusera på att undervisa (och inte behöva tänka på att samtidigt upprätthålla ordning) men rent kunskapsmässigt tror hon inte att barnen i Tanzania, hur mycket de än gjorde exakt det som förväntas av dem, lärde sig mer än barnen i Sverige. Kunskapsnivån i Tanzania och Sverige är, som hon uppfattar det, ganska likartad, vilket hon däremot inte kan säga om Kanada. Där är den generella kunskapsnivån mycket lägre. Mest omtumlande i Tanzania var människors levnadsvillkor. I den lilla by som skolan ligger i var livet både primitivt och ibland mycket fattigt. En kvinna gjorde ett outplånligt intryck. När Becky och en nunna besökte henne låg hon på marken i sin lerhydda och väntade på att dö i Malaria. Hennes man hade dött. Alla hennes tillgångar, inklusive ett relativt sett stort och ståtligt hus, försvann i jordbävningen 2016. Behandling mot malaria kostar pengar och några sådana hade hon inte. När Becky förstod att det handlade om 15 dollar såg hon till att kvinnan kom till sjukhus och fick nödvändig behandling. En vecka senare kom hon till Beckys rum för att överräcka en bananplanta och fem ägg.

-          Det lilla hon ägde gav hon till mig.

Lärarutbildningen i Lund har bestämt sig för att ha en internationell profil och uppmuntrar till utlandsstudier och VFU-utbyte utomlands. Men hur gör man rent faktiskt? Becky Sundell tog hjälp av Lunds Universitets utbytesverksamhet. Hon ansökte om att få göra en del av utbildningen utomlands och lyckades tre gånger bli godkänd som student vid något av utbytesuniversiteten. Dessutom kunde hon med utbildningschef Sinikka Neuhaus kontakter i Tanzania få göra en av sina VFU-perioder där. Du som, precis som Becky Sundell, vill göra någon del av din lärarutbildning utomlands kan söka mer information på lu.se: https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/utbytesstudier. Och vill du se fler bilder från Becky Sundells studier utomlands så finns de på henne instagramkonto becky­_sundell.

ERROR: Content Element with uid "204910" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Gör praktik utomlands!

Amanda gjorde sin praktik på svenska skolan i Paris. Läs mer här!

Ämnen och fakultetsavtal:

Humanistiska och teologiska fakulteterna: engelska, moderna språk, historia, svenska och svenska som andraspråk.
Du hittar mer information på
fakultetens hemsidaNaturvetenskapliga fakulteten: matematik och fysik.
Du hittar mer information på
fakultetens hemsida
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11