Våra ämnen

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Om svenska ingår i din examen blir det alltid ditt huvudämne.

Nedan presenteras dels hur olika ämnen enligt förordningen (2017:893) kan kombineras i en ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, dels vilka av dessa ämnen som ni kan läsa under er utbildning vid Lunds universitet. 

Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas enligt förordning (2017:893) in i följande ämnesgrupper:

 1. Engelska, matematik, modersmål, svenska och svenska som andra språk,
 2. Grekiska, latin, moderna språk och teckenspråk
 3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap
 4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik
 5. Idrott och hälsa
 6. Bild, dans, musik och teater

Ämneskombinationerna för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan är enligt förordning (2017:893) följande:

 1. Två ämnen ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,
 2. Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4,
 3. Två olika språk inom ämnet moderna språk,
 4. Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,
 5. Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 6. Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet. Förordning (2017:893)

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska

Svenska

Matematik

Fysik

Svenska som andraspråk

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska 

Matematik

Fysik 

Religionskunskap

Idrott och hälsa

Naturkunskap