Våra ämnen

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Om svenska ingår i din examen blir det alltid ditt huvudämne.

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska

Svenska

Svenska som andraspråk

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska 

Religionskunskap

Idrott och hälsa

Naturkunskap

Om du är antagen HT 21 eller tidigare kan du dessutom som andraämne söka:

Matematik

Fysik 

I förordning (2017:893) som du hittar här, förtecknas samtliga möjliga kombinationer för ämneslärare i Sverige. Observera att vi inte erbjuder alla de ämnen som nämns i förordningstexten, utan endast de som förtecknas ovan.

 

 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-11-22