lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Våra ämnen

På ämneslärarutbildningen får du behörighet att undervisa i olika undervisningsämnen. Ett undervisningsämne skiljer sig åt från de akademiska ämnena och är istället definierade utifrån skolas olika ämnen. Om du t.ex. utbildar dig till ämneslärare i samhällskunskap läser du akademiska kurser inom olika områden så som statsvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi och sociologi, men blir lärare i undervisningsämnet samhällskunskap. Undervisningsämnena styrs av skollagstiftning och beskrivs mer av skolverket.

Vilka ämnen du kan kombinera är styrt via högskoleförordningen. Ska du studera till gymnasielärare är det två ämnen du ska kombinera.

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Ditt ingångsämne behöver inte vara ditt huvudämne. Det du skriver ditt examensarbete i blir ditt huvudämne. Om svenska ingår i din examen blir det ditt huvudämne.

För dig som ska ansöka finns mer information om ämnen och hur de kan kombineras här (PDF)

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska

Svenska

Matematik

Fysik

Svenska som andraspråk

 

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska (gäller endast inriktning gymnasiet)

Matematik (gäller endast inriktning gymnasiet)

Fysik (gäller endast inriktning gymnasiet)

Religionskunskap

Idrott och hälsa

Naturkunskap

 

För studenter som redan är antagna och ska välja tredjeämne (åk 7-9) erbjuds svenska som andraspråk eller historia.