lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Musiklärarutbildning

Musiklärarutbildningen utgår från Musikhögskolan i Malmö. Som musiklärare kan du välja att inrikta dig mot grundskolans 7-9 eller mot gymnasieskolan. Musiklärarutbildningen, med inriktning grundskolan 7-9, omfattar 270 högskolepoäng (hp) eller fyra och ett halvt års heltidsstudier. Musiklärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan omfattar 300-330 hp eller fem till fem och ett halvt års heltidsstudier beroende på inriktning.

Musik ett huvudämne

För att bli musiklärare måste du gå på musiklärarutbildningen. Du kan till exempel inte söka in på ämneslärarutbildningen och börja studera historia för att sedan välja inriktning musik. Däremot kan du som kommit in på musiklärarutbildningen välja att kombinera ditt eller dina musikämnen med till exempel ämnet historia.

Som musiklärare blir musik automatiskt ditt huvudämne. Du kan välja att kombinera det med ett annat ämne inom ämnet musik eller med ett annat undervisningsämne: Svenska, Engelska, Svenska som andra språk, Moderna språk (franska, tyska, spanska, kinesiska, italienska), Historia, Religionskunskap eller Matematik

Program

Som musiklärare kan du välja följande inriktningar:

Musikhögskolan

För dig som studera till musiklärare kommer all undervisning vara förlagd till Musikhögskolan i Malmö. Undantaget är om du väljer att kombinera musik med ett annat ämne. Då utgår dina studier i det specifika ämnet från den plats där undervisningen är placerad.

Kontaktinformation

För dig som har frågor om musiklärarutbildningen. Kontakta någon av följande

Grundskolan 7-9

Tommy Lindskog

Tel:
040-325499

E-post:
Tommy.Lindskogmhm.luse

Gymnasieskolan

Lars Anderson

Tel:
040-325493

E-post:
Lars.Anderssonmhm.luse

Ann-Carlotte Carlen

Tel:
040-325473

E-post:
Ann-Charlotte.Carlenmhm.luse

Pia Remheden Eriksson

Tel:
040-325476

E-post:
Pia.Remheden_Erikssonmhm.luse