Ansök om examen

När du är klar med dina studier måste du ansöka om examen. Räkna med en handläggningstid på ca 6-8 veckor.

Du ansöker om din examen när du kan se att du fått in minst godkänt resultat på alla kurser som ingår i utbildningen i Ladok.  

Blanketten för ansökan 

Du som läst en ämneslärarutbildning omfattande 270-330 hp behöver inte fylla i dina kurser. Undantag kan vara om du läst ditt andraämne vid ett annat lärosäte.

För dig som läst långa ämneslärarprogrammet gäller att du skickar ifylld ansökningsblankett i ett kuvert märkt ”Examensansökan” till:

Utbildningsadministratör
Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
MNO-huset,
Box 117, 221 00 Lund

När ansökan kommit till utbildningsadministratören skickar vi den vidare för nödvändiga underskrifter.

Du som läst Kompletterande pedagogisk utbildning skickar din ansökan direkt till examensavdelningen:

Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om lärarlegitimation

När du fått din examen är nästa steg att ansöka om lärarlegitimation. Det gör du via www.skolverket.se. Det kostar 1500 kr att ansöka och du kan ladda upp ditt examensbevis på sökportalen eller skicka in det med post efter att du ansökt. Mer information hittar du på www.skolverket.se.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-06-22