Utbildning

Institutionen för utbildningsvetenskap utbildar ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Institutionen har det övergripande ansvaret för ämneslärarutbildningen inom Lunds universitet. Som ämneslärarstudent studerar du både på institutionen för utbildningsvetenskap och på andra ämnesinstitutioner. Dessutom ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där man som student möter sitt framtida yrke på en skola. 

I vissa fall vill lärarstudenten läsa ett ämne som inte erbjuds vid Lunds universitet och då kan det finnas möjlighet att läsa vid ett annat lärosäte.

För dig som redan läst kurser vid universitet eller högskola med relevans för skolämnen finns möjlighet att få en ämneslärarexamen. Då kompletterar du din utbildning med utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt VFU för att få en examen i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Den omfattar tre terminer.

Om du vill läsa till ämneslärare för årkurs 7-9 eller gymnasiet inom de naturvetenskapliga ämnena vid Lunds universitet kan du söka in till kandidatprogrammet i biologi, kemi, fysik eller matematik och sedan bygga på din ämneskompetens med KPU.

För dig som siktar på att bli ämneslärare inom matematik erbjuder vi med start hösten 2022 särskilda kurspaket. Då läser du 120 hp matematik totalt (fyra kurspaket om 30 hp vardera). Detta ger dig behörighet att läsa KPU för att få gymnasielärarexamen i matematik. Om du vill ha två ämnen i din lärarexamen kan du utöka med ett till undervisningsämne (90-120 hp). 

För rekommenderade studiegångar i de olika ämnena, läs mer här

Följ Lärarstudentbloggen!

-om livet som lärarstudent, utlandspraktik och yrket

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Kontakta vår studievägledare.

E-post:
studievagledning@uvet.lu.se

Telefon: 
+46 46 222 69 49  

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-05-25