Janna Lundbergs avhandling är Skolportens favorit

Janna Lundbergs avhandling Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket har utsetts till Skolportens favorit med följande motivering: Vad händer i samhällskunskapsundervisningen på en elitskola? Avhandlingen Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket redogör för en undervisning med syfte att nå överordning. Resultaten visar att eleverna fostras till passivt lydande och att kritiska frågor är icke-önskvärda. En viktig studie som kan kopplas till debatten kring frågan om vilken skola vi vill ha. Skolportens intervju med Janna Lundberg kan läsas här.  Avhandlingen går att ladda ner i sin helhet här.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-05-20