Video och föreläsningar

Elizabeth Stolle, Associate Professor of Literacy Studies, College of Education, Grand Valley State University, USA.

Styra, chefa, leda – trenne själar bo i rektorns bröst, vilja de också skilda banor vandra?

Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap undervisar på HT-dagarna 2016 (Humanistiska och teologiska fakulteterna)
Hans Teke rappar fram sin forskning


Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2018-10-02