Service och stöd

Det finns mycket service och stöd att få som student vid Lunds universitet. Här hittar du information om de viktigaste service- och stödinstanserna.  Som ny eller gammal student finns det service och stöd att få från bland annat studievägledare, Studieverkstaden, universitetsbiblioteken och andra enheter som finns till för att du ska ha det så bra med dina studier som möjligt. 

Studieverkstaden

Studieverkstaden är en guldgruva för dig som står inför studierelaterade utmaningar. Det kan handla om studieteknik, om att strukturera en uppsats eller om att prata inför en grupp.  Mer om Studieverkstaden

Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd erbjuder hjälp med studierelaterade utmaningar för dig som har en funktionsnedsättning. Mer om Pedagogiskt stöd

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder hjälp med svårigheter som hänger ihop med studentlivet. Det kan handla om stress, sömnsvårigheter, missbruk eller talängslan. Studenthälsan erbjuder både kurser och föreläsningar och mer individuellt stöd i form av exempelvis samtal eller internetbaserad behandling. Mer om studenthälsan här. 

Bibliotek

Ämneslärarprogrammet har sina kursböcker på SOL-biblioteket och sin särskilda bibliotekarie på LUX-biblioteket. Genom bibliotek och bibliotekarierna får du tillgång till kursböcker, referenslitteratur, dagstidningar, tidskrifter och elektroniskt material. På biblioteken finns också datorer, studieplatser och läsrum. För att se om din kurslitteratur finns på bibloteket kan du göra en sökning i bibliotekskatalogen LUBcat.

Studentpräst

Studentprästerna i Lund och på Campus Helsingborg finns till för studenterna vid Lunds Universitet. Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du till enskilda samtal. Mer information om studentprästerna

Karriärservice

Karriärservice finns på flera olika ställen inom universitetet. Du kan läsa mer om det här
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11