lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lina Andersson, arkivhanterare, skyddsombud

046–222 39 00
042–35 65 35

Carina Lillsjö, arkivhanterare, katalogadministratör

046–222 69 58
042–35 65 31

Staffan Lindström, skyddsombud

Sinikka Neuhaus, biträdande prefekt

046–222 69 55

Anders Persson, prefekt

046–222 69 56


Administration

Lina Andersson, utbildningsadministratör

046–222 39 00
042–35 65 35

Karin Hjalmarsson, utbildningsadministratör

046–222 69 46
042–35 65 46

Ingrid Jönsson, ekonom

046–222 69 59
042–35 65 33

Carina Lillsjö, ekonomiadministratör, katalogadministratör

046–222 69 58
042–35 65 31

Kent Lundgren, ekonom

046–222 69 57

Sinikka Neuhaus, utbildningschef

046–222 69 55

Lotta Olsson, studievägledare

046–222 69 49
042–35 65 39

Ingmarie Wate, ekonom


Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Lina Andersson, arkivhanterare, kursadministratör

046–222 39 00
042–35 65 35

Sidika Basic, systemförvaltare

046–222 39 01

Johanna Bergqvist Rydén, universitetsadjunkt

046–222 39 21

Eva Brodin, docent

046–222 39 10

Maria Hedberg, systemförvaltare

046–222 77 13

Sara Håkansson, universitetslektor

Kenneth Johansson, systemförvaltare

Nicolette Karst, systemförvaltare

046–222 33 39

Maria Larsson, universitetslektor

Carina Lillsjö, arkivhanterare, inköpssamordnare, katalogadministratör

046–222 69 58
042–35 65 31

Åsa Lindberg-Sand, docent, universitetslektor

Staffan Lindström, tekniker

046–222 39 24

Marita Ljungqvist, universitetslektor

Jennifer Löfgreen, universitetsadjunkt

Katarina Mårtensson, universitetslektor

046–222 43 41

Torgny Roxå, universitetslektor

Anders Sonesson, biträdande prefekt, universitetslektor

046–222 19 95

Karin Steen, universitetslektor

Peter Svensson, gästlärare

Lotta Åbjörnsson, universitetsadjunkt

046–222 31 55

Lena Örnberg, projektledare


Utbildningsvetenskap

Cristian Abrahamsson, forskarstuderande

Gunnar Andersson, handledare

Kjell Arvedson, gästlärare

Helena Berglund, doktorand

Emil Bernmalm, doktorand

Katarina Blennow, universitetsadjunkt

Ingrid Bosseldal, universitetsadjunkt

Malin Christersson, doktorand

Eva Davidsson, handledare

046–222 69 52

Adam Droppe, lärare

Anders Eklöf, lärare

Agneta Gulz, handledare

Tina Gunnarsson, doktorand

Peter Gustavsson, lärare

Björn Hammarfelt, handledare

Fredrik Hedström, forskarstuderande

Glen Helmstad, lärare

046–222 69 50

Ämma Hildebrand, doktorand

Ola Holmström, lärare

Roger Johansson, professor, studierektor

046–222 69 54

Ingmar Karlsson, doktorand

Charlotte Lagerholm, forskarstuderande

Johan Lind, forskarstuderande

Lucas Lindahl, lärare

Åsa Lindberg-Sand, handledare

Colin Loughlin, doktorand

Janna Lundberg, doktorand

046–222 69 45

Mats Lundström, handledare

Mimmi Malm, forskarstuderande

Claes Malmberg, handledare

Martin Malmström, universitetslektor

Sinikka Neuhaus, universitetslektor

Pernilla Nilsson, handledare

Jonatan Nästesjö, doktorand

Karin Ollinen, forskarstuderande

Lotta Olsson, studievägledare

046–222 69 49
042–35 65 39

Ylva Pamment, doktorand

Susanne Pelger, handledare

Eva Pennegård, forskarstuderande

Anders Persson, professor

046–222 69 56

Louise Rietz, forskarstuderande

Suzana Ristic, studieadministratör

046–222 69 53

Bertil Rosenberg, lärare

Eva Saether, handledare

Irina Schmitt, handledare

Paul Strand, doktorand

Staffan Stranne, lärare

Eva Svensson, forskarstuderande

Thomas Sörensen, lärare

Hans Teke, koordinator

Monica Wendel, projektledare

David Örbring, doktorand