Ansök till senare del av program vid byte av studieort

Har du påbörjat en lärarutbildning 2011 eller senare vid ett annat lärosäte än Lund, och vill byta studieort och ansöka till senare del av programmet hos oss, behöver du tänka på följande: Du måste ansöka och bli antagen till vårt ämneslärarprogram. Du ansöker via antagning.se i samband med    ordinarie sökomgång I samband med att du söker, ska du också kontakta vår studievägledare per mail studievagledning@uvet.lu.se för att få mer information samt en blankett som du måste fylla i och skicka in. Handläggning av ansökan till senare del av program kan ta tid. Ansök därför i god tid. Det är också viktigt att du är införstådd med att byte av lärosäte och antagning till senare del av program kan innebära att din utbildning förlängs och/eller att det någon termin/del av termin uppstår ofrivilliga studieuppehåll.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-05-19