Engelska

Lär dig lära ut språk

För att skapa bra förutsättningar för ett arbete som engelsklärare ingår didaktiska moment även i ämnesstudierna. Du får lära dig att planera och genomföra undervisning i ämnet engelska. Du får också goda möjligheter att reflektera över undervisningsämnet engelska och din blivande yrkesroll. När du läser engelska inom ämneslärarutbildningen lär du dig inte bara hur man undervisar i engelska och hur man lär sig språk, utan du blir också själv bättre på engelska och lär dig mer om engelska språket och dess litteratur, historia och kultur. Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Engelska är ett oerhört fascinerande språk att lära sig mer om. Det händer mycket hela tiden, eftersom engelska är ett så centralt språk inom många olika områden där utvecklingen sker snabbt, exempelvis forskning, Internet, datorspel, etc. Det engelska språkets roll i samhället gör det också till ett ämne som det är roligt och tacksamt att vara lärare i, eftersom eleverna förstår att engelska är bra att kunna.

Den som ska undervisa i engelska bör ha ett extra stort intresse för engelska och hela tiden ha en vilja att lära sig nytt, eftersom språket hela tiden utvecklas. En engelsklärare bör också vara beredd att hela tiden anpassa undervisningen och uppgifterna efter elevernas olika förkunskaper och behov. Det är viktigt att du känner dig motiverad och har goda förkunskaper, för att kunna klara av utbildningen väl. Du som har läst ytterligare en kurs i engelska på gymnasiet eller har tillbringat mycket tid i ett engelskspråkigt land passar kanske särskilt bra till att studera engelska, men det är absolut inget krav att man ska ha gjort det. 

Du kan läsa mer om undervisningsämnet engelska på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och Examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Undervisningsspråket är svenska och engelska. Både muntliga och skriftliga tentamen förekommer på utbildningen. Hur många poäng du läser i ämnet engelska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra engelska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet engelska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra engelska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra engelska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i engelska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Engelska 1, 30 hp 
  • Engelska 2, 15 hp
  • Engelska 3, 15 hp 
  • Engelska 4, 30 hp 
  • Engelska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-13