Spanska

Lär dig lära ut spanska

Inom ämnesstudierna i spanska ingår också pedagogiska och didaktiska moment för att ge en förberedelse inför yrkeslivet. Du får lära dig om olika teorier och metoder för språkinlärning och hur du kan använda dig av dem i ditt yrkesliv.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men vanlig förekommande är föreläsningar och gruppövningar. Examinationer kan ske både muntligt och skriftligt. Hur många poäng du läser i ämnet spanska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra spanska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet.
 

Ingångsämne och huvudämne

Hur många poäng du läser i ämnet spanska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra spanska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Tänk på att om du vill göra spanska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Spanska steg 3 eller Engelska 6 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i spanska

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Spanska 1, 30 hp 
  • Spanska 2, 30 hp
  • Spanska 3, 30 hp 
  • Spanska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11